Hva er en Release Clause?

April 11  by Eliza

En utgivelse klausul er en type bestemmelse som er inkludert i mange typer kontrakter og avtaler, og gjør det mulig for den ene parten å gi avkall på eventuelle krav mot eiendeler som er stilt som sikkerhet. Bruk av denne type klausul er mest vanlig i boliglån kontrakter, og gjør det mulig for en utlåner til delvis frafalle krav på eiendoms holdt som sikkerhet, når de gjenværende saldo av boliglån har falt under et visst beløp. Denne tilnærmingen kan være nyttig for den som låner, i at når den delen av eiendommen er ikke lenger stilt som sikkerhet, han eller hun står fritt til å selge den delen uten å måtte innhente tillatelse fra utlåner.

En av de enkleste måtene å forstå hvordan en utgivelse klausul funksjoner innenfor et boliglån avtalen er å vurdere en utvikler som bruker et boliglån til å kjøpe en stor mengde av areal for utbygging. I løpet av boliglån, bestemmer utvikleren at salg av et par pakker av at areal ville være en god idé. Ved nærmer utlåner, er det mulig å bestemme hvor mye av tiden utestående boliglån forpliktelse må gjøres opp for at utlåner til å slippe eventuelle krav på disse pakker av land. Når den som låner videresender den nødvendige betaling til utlåner og den brukes til balansen av boliglån, utgivelser utlåner noen krav til de konkrete pakker og utbygger kan fortsette med salget.

En av fordelene med blant annet en utgivelse klausul i et boliglån eller annen type sikret lån er at den som låner kan gjenopprette full kontroll over noen del av eiendelen pantsatt og være i stand til å bruke den delen av en annen type finansielle jaktstarten. Dette betyr at dersom areal kjøpt av utbygger har styrket seg i verdi betydelig siden boliglån ble etablert, han eller hun kan være i stand til å selge pakker av land som ikke lenger blir brukt som sikkerhet, og bosette alle eller de fleste av gjenstående pantegjeld med disse inntektene. Gjør du det ville bety å spare mye i renter og samtidig posisjonere utvikleren til å engasjere seg i et lån for å utvikle en annen del av eiendommen.

Vilkårene som er beskrevet i utgivelsen klausulen kan referere til en bestemt prosentandel av gjelden som må gjøres opp før tidlig løslatelse av en del av den sivile vil bli gitt av utlåner. Andre ganger, kan den klausulen gi grunnlag for å forhandle at delvis utgivelse. Vanligvis, statlige forskrifter knyttet til kjøp og salg av eiendeler, samt retningslinjer og prosedyrer for utlåner, vil fastslå den eksakte strukturen av utgivelsen klausulen og hvilke betingelser må være oppfylt for at utgivelsen skal skje.