Hva er en rettet emisjon megler?

July 20  by Eliza

En rettet emisjon megleren er en investering profesjonelle som bistår i prosessen med å lage og gjennomføre en ikke-offentlig emisjon. Megleren kan fokusere på å hjelpe investorer med å finne de riktige ikke-offentlige tilbud muligheter, basert på investerings målene for de investorene. Andre ganger, kan megleren arbeide for selskapet forbereder den ikke-offentlige tilbud, bidrar til å utarbeide all dokumentasjon knyttet til prosjektet, inkludert identifisering av den rettede emisjonen memorandum, sammendraget for emisjonen, og salgspresentasjon som er gjort tilgjengelig for potensielle investorer.

I mange situasjoner, den rettede emisjonen megler fungerer som en agent for investor, administrerende alle detaljer knyttet til deltakelse i emisjonen. Her evaluerer megleren potensielle investeringsmuligheter på vegne av klienten, noe som gjør at forventet avkastning er i harmoni med investorâ € ™ s mål. Benytte en megler i denne kapasiteten kan ofte hjelpe investorer med å finne de riktige mulighetene, fordele riktig mengde ressurser, og å ordne finansiering om nødvendig.

En rettet emisjon megler er også ofte nyttig når et selskap forsøker å tiltrekke seg private investorer for denne typen lager tilbud. Megleren kvalifiserer kandidater, utsteder invitasjoner, og koordinerer formidling av informasjon om den ikke-offentlige tilbud til de kvalifiserte kandidatene. Det er ikke uvanlig for megleren å også koordinere med clientâ € ™ s bank, noe som gjør at alle detaljer om tilbudet er ordnet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Selskaper som aldri har engasjert i denne typen lager offer vanligvis finner tjenestene til en rettet emisjon megler uvurderlig, sparer mye tid og penger som følge av forretningsforholdet.

En av de viktigste ansvarsområder den rettede emisjonen megleren har å gjøre med noe som gjør at begge parter i transaksjonen forstå hvordan tilbudet vil fortsette, be om pris for aksjene, og det ansvar og privilegier hver part er forutsatt som en del av deltakelse i offer. Dette omfatter gjennomgang av detaljene i de involverte med tilbudet, herunder formell presentasjon som presenteres for potensielle investorer dokumenter. I denne stillingen hjelper megleren for å unngå feil som kan sette suksessen av tilbudet, og sikrer at alle berørte parter er fornøyd med resultatet.

Som med de fleste typer finansielle tjenester, er en rettet emisjon megler kompensert for hans eller tjenester. Avhengig av omfanget av tjenestene ytes, kan megleren kreve en flat avgift per tjeneste, eller en generell avgift for å koordinere den ikke-offentlige tilbud. Andre ganger, er megleren utstyrt med en fast andel av midlene som genereres fra emisjonen. Vanligvis vil en kontrakt mellom megler og kunden definere betalingsvilkårene, herunder bestemmelser som gjør det mulig for engangskompensasjon eller en tidsplan som gir noen inntekter for megleren i hele tilbudsfasen.

  • En rettet emisjon megleren er en investering profesjonelle som bistår i prosessen med å lage og gjennomføre en ikke-offentlig emisjon.