Hva er en rettet emisjon Memorandum?

March 30  by Eliza

En rettet emisjon memorandum (PPM) er en informasjon om en foreslått rettet emisjon av verdipapirer, hvor et selskap selger verdipapirer for å velge investorer, heller enn å slippe dem til offentlig dokument som gir. Dette dokumentet er sendt til foreslåtte investorer slik at de kan se gjennom informasjon og ta en beslutning om hvorvidt de ønsker å investere. Bedriftene utkast rettet emisjon memorandum i samråd med sine advokater for å sikre nøyaktighet og fullstendighet.

Rettet emisjon av verdipapirer vanligvis innebærer salg av aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer til institusjonelle investorer som er villige til å kjøpe store blokker av verdipapirer. Den rettede emisjonen tillater et selskap å reise kapital for aktiviteter uten å måtte formulere en børsnotering, og det er svært diskret i naturen, som medlemmer av det offentlige er vanligvis ikke klar over salg av verdipapirer før etter at den er ferdig. I tillegg trenger rettede emisjoner gjennomføres innenfor bestemte rammer ikke trenger å være registrert hos Securities and Exchange Commission.

I den rettede emisjonen memorandum, selskapet gir informasjon om hvilke typer verdipapirer blir gjort tilgjengelig og sine priser. Generell informasjon om selskapet, beslektet med det som finnes i et prospekt med en offentlig emisjon, er også tilgjengelig. Dette inkluderer data om inntjening, bransjen som helhet, høytstående medlemmer av ledelsen, og andre emner av potensiell interesse for investorer. Formålet med den rettede emisjonen memorandum er å gjøre investorene klar over risiko og fordeler forbundet med investeringen.

Utvikling av en rettet emisjon memorandum innebærer også en viss mengde salesmanship. Målet med dokumentet er ikke bare å gi viktig informasjon, men for å illustrere til investorer at de bør investere i selskapet. Dokumentet er nøye utformet for å presentere informasjon i et positivt lys, med vekt på selskapets prestasjoner og sterke sider for å styrke investorenes tillit og gjøre potensielle investorer føler at de ville være å gjøre en god beslutning hvis de var med på emisjonen.

Investorer invitert til å delta i en rettet emisjon kan vurdere den rettede emisjonen memorandum for å avgjøre om de ønsker å delta. Institusjonelle investorer vanligvis opprettholde en stab av analytikere og annet personell og bruke disse ansatte en anmeldelse av potensielle investeringer og gjøre beregnede valg om investeringer. Disse analytikere kan bruke informasjonen i den rettede emisjonen memorandum, samt annet materiale som kan være tilgjengelig, inkludert skrive-ups på selskapet i finanspublikasjoner og generelle nyheter om økonomien og industrien selskapet er involvert i.