Hva er en revisors uttalelse?

November 17  by Eliza

En auditorâ € ™ s mening gir ledelsen i et selskap eller etat varsel om problemene som finnes i regnskapet, basert på auditorâ € ™ s dom i forbindelse med regnskapsskikk. Tilsynsrapporter kan inneholde en ukvalifisert, kvalifisert, eller negativ konklusjon, avhengig av funn. Revisor samler informasjon fra finansielle poster for å finne ut om det nøyaktig representerer forvaltnings uttalelser.

En ukvalifisert auditorâ € ™ s mening er også kalt en ren mening. Det betyr at revisor fant ingen omstendigheter som skiller seg fra redegjørelser fra ledelsen om fortjeneste og utgifter. Denne uttalelsen representerer en sann og nøyaktig regnskap på alle relevante områder. Den ukvalifisert mening betyr ikke at ingen feil finnes; det indikerer bare noen feil er mindre. Revisorer vanligvis godta et tolerabelt nivå av feil, for eksempel en mindre unnlatelse.

Den kvalifiserte auditorâ € ™ s mening kan utstedes når en ukvalifisert mening er uegnet på grunn av en tvist mellom ledelsen og auditorâ € ™ s funn. Disse forskjellene er vanligvis mindre og kan oppstå når revisor ikke kan verifisere informasjon. Han eller hun kan rapportere revisjonen representerer et rettvisende bilde av årsregnskapet, bortsett fra i et bestemt område.

Dersom revisor finner vesentlige tvister som endrer den finansielle posisjonen til selskapet, kan han eller hun gi en negativ auditorâ € ™ s mening. Dette kan skje når regnskapet ikke er i samsvar med god regnskapsskikk. Feilinformasjon i selskapet? € ™ s finansielle stilling og operasjonelle manglene er to eksempler vanligvis rapportert som uønskede meninger.

Noen ganger kan en revisor vil utstede en ansvarsfraskrivelse, som ikke er en sann mening. Han eller hun kan være ute av stand til å samle nok data til å uttale oss i en annen kategori. Denne situasjonen kan oppstå hvis finansielle dokumenter ved et uhell ble ødelagt og kan ikke verifiseres.

En auditorâ € ™ s rapporten viser den type uttalelser revidert og lederrollen i å forberede dokumenter til eksamen. Den auditorâ € ™ s rolle i prosessen er også skissert, herunder ansvaret for å følge faglige standarder i bransjen. Sammendraget av auditorâ € ™ s rapport kan inneholde et siste ledd etter mening å nevne usikkerheter som kan påvirke fremtidige revisjoner. Ventende rettssaker med ukjente resultater representerer en potensiell økonomisk betydning for firmaet.

I enkelte områder, er en årlig, uavhengig revisjon pålagt ved lov, spesielt for offentlige etater. Denne undersøkelsen gir et rettvisende bilde av hvordan etaten håndterer penger, og om det er i samsvar med lover som regulerer disse midlene. Revisor ser for uregelmessigheter i regnskapet som krever korreksjon.

  • Revisjoner følger accenting Regler og forskrift.
  • Revisjoner utført av sertifisert revisorer.