Hva er en rive arket?

February 1  by Eliza

I den finansielle verden, rive ark er ark rapporter som gir oppdatert informasjon om status for ulike typer aksjer. Vanligvis vil en tåre ark se side eller ark som løftes fra Standard & Poor aksjerapport. Siden er ofte kalles en tåre ark, siden på en gang siden eller ark ville bli dratt fra bindingen av rapporten og videresendt av meglere til ulike kunder.

Opprinnelsen til rive arket forut moderne metoder for å kommunisere med kunder gjennom elektroniske midler. Før datamaskiner, det var ikke uvanlig for en megler å kontakte en klient på telefon angående en eller flere offentlige selskaper som fikk høy rating fra Standard & Poor i den nyeste utgaven av de lager rapporter. Som en oppfølging til telefonsamtalen, vil megleren ofte fjerne sidene knyttet til selskapene fra dagens utgave. Megleren vil deretter videresende løse sider til klienten gjennom en budtjeneste eller kanskje vanlig post. I de senere årene, kunne rive arket fakses til klienten. Etter gjennomgang av rive arket eller ark, kan klienten råd megleren på om ikke å utføre en ordre på bestandene.

Mens den tradisjonelle bruk av rive arket forblir vanlig i noen deler av verden, har bruken av elektroniske riveplater blitt stadig standard. I dag er det mulig å få tilgang til en online database og produsere en tåre ark som inneholder all viktig informasjon om status for en nåværende selskap og noen aksjer eller obligasjoner utstedt av selskapet. En elektronisk rive arket kan lagres i flere forskjellige formater og lett sendt til en klient for inspeksjon. Anvendelsen av en elektronisk rive arket er spesielt nyttig ved at e-post dokumentet er ofte raskere enn noen kurertjeneste, og selv vil ofte være mer effektivt enn faks fysisk rive arket.

Dataene som er vanligvis inkludert på den rive arket vil gi en investor med informasjon som er nødvendig for å ta en beslutning om å kjøpe eller selge aksjer knyttet til et bestemt selskap. Sammen med grunnleggende økonomiske data om aksjeselskap, vil det være en projeksjon av den fremtidige utviklingen av selskapet, sammen med informasjon om gjeldende ytelsesnivåer av selskapet? € ™ s aksjer. Gjennomgå data og sammenligne companyâ € ™ s anslått ytelsen til dagens markedstrender kan hjelpe investor bestemme hva, om noen, er handlingen som anbefales i forhold til å kjøpe eller selge aksjer.