Hva er en rulletrapp klausul?

January 20  by Eliza

Også kjent som eskaleringsklausuler, rulletrapp klausuler er avsetninger innenfor kontrakter som gjør det mulig å justere prisen eller lønn heter i kontrakten, hvis spesifiserte hendelser som er utenfor kontroll av de involverte i kontrakten partene finner sted. Rulletrapp klausul bidrar til å sikre at tilbydere av varer og tjenester ikke støter urimelig økonomisk motgang som følge av ukontrollerbare økninger i prisene på råvarer som kreves for å levere varer til kunder, eller økningen av verktøy eller avgifter. I kjernen, er denne type kontraktsklausul skal sikre at vilkårene i kontrakten kan fortsatt være en ære, selv om uforutsette og ukontrollerbare situasjoner skje på et tidspunkt i løpet av livet av kontrakten.

Et eksempel på hvordan en rulletrapp klausul kan bli vedtatt er sett i mange leieavtaler. Det er ikke uvanlig for utleiere å inkludere en rulletrapp klausul i kroppen av kontrakten som gjør det mulig å øke månedlig leie betaling dersom skatter på eiendommen er økt. I tilfelle at utleier gir ett eller flere verktøy som en del av den månedlige leiebeløpet, og disse verktøyene øke betydelig, kan utleier råder leietaker at en leieøkning vil starte om kort tid. Dette gjør det mulig for utleier til å oppveie de økte kostnadene som var utenfor hans eller hennes kontroll, passerer effektivt en del av den økte utgifter på til leietaker.

En annen type rulletrapp klausulen finnes i arbeidsavtaler. Her er målet å sørge for at arbeidstaker mottar noen form for renteøkning i tilfelle at den generelle levekostnadene i området går opp betraktelig. Denne bestemmelsen kan tillate den ansatte til å takle flere krav til hans eller hennes lønn, for eksempel en økning i eiendomsskatt, og generell inflasjon av kostnadene ved nødvendige varer som mat, klær og husly. Denne økningen i levekostnadene som er gitt for under vilkårene i rulletrapp klausul anses utover noen lønns eller lønnsøkninger at arbeidsgiver kan velge å implementere basert på resultatene av den ansatte.

I alle tilfeller, er målet med rulletrapp klausul for å sørge for at kontrakten kan fortsette, selv om noen ukontrollerbare faktorer er endret som påvirker evnen til å levere avtalte kjøp av varer eller tjenester. Nøkkelen til denne bestemmelsen er at de faktorene må være utenfor kontroll av en av partene. Dette forhindrer vilkårlig økning av prisene rett og slett fordi den ene parten ønsker å nyte en høyere fortjenestemargin, mens på samme tid beskytte mottakeren fra å bli fratatt fordelene han eller hun mottar som følge av avtalen.

  • En rulletrapp klausul kan være inkludert i enkelte leieavtaler.
  • Rulletrapp klausuler gjør det mulig å justere prisen eller lønn heter i kontrakten, hvis spesifisert hendelser utenfor kontroll av de involverte i kontrakten finner sted parter.
  • Hvordan en rulletrapp klausul kan bli vedtatt blir ofte sett i mange leieavtaler.
  • En rulletrapp klausul kan tillate at en utleier å oppveie økte kostnader som er utenfor hennes kontroll.