Hva er en samfunnsutvikling institusjon?

May 5  by Eliza

En offentlig politikk institusjon, også kjent som en offentlig politikk institutt eller, mer uformelt, som en tankesmie, er vanligvis en forskningsinstitusjon som studerer regjeringen og virkningene av offentlig politikk på bestemte samfunnsområder. Utover det grunnleggende funksjon, offentlige politiske institutter varierer mye i fokus, mål, og ledelse. Disse organisasjonene kan være offentlig eller privat, partisan eller ikke-partisk, lokale eller nasjonale. Mens nesten alle disse institusjonene produsere godt undersøkt studier på offentlig politikk, er målgruppen for disse studiene forskjellig for hvert institutt.

Det generelle målet om en offentlig politikk institusjon er å studere statlig engasjement i offentlige og sosiale hensyn, og for å utdanne både offentlig og beslutningstakere om problemene. Denne brede definisjonen åpner for mye variasjon i forskningstemaer. Noen institutter fokusere på ett offentlig politikkområde, som miljø, mens andre har et stort omfang og studiepolitiske spørsmål som spenner fra økonomi til rettssystemet til utdanning. Noen institusjoner fokuserer ikke på ett bestemt tema, men på alle spørsmål som berører en bestemt region eller sted.

Studiene som tilbys av en offentlig politikk institusjon kan ta en rekke former. De kan variere fra én side faktaark til omfattende rapporter som detalj utsteder mer fullstendig. Andre rapporter kan ligne akademiske tidsskriftartikler, komplett med in-depth akademisk forskning. Disse publikasjonene er ofte gjort tilgjengelig for allmennheten på institutesâ € ™ nettsteder, eller de kan bli publisert i bøker eller pamfletter.

Omfanget av disse rapportene varierer også mye. For eksempel kan politisk forskning diskutere om et nytt initiativ offentlig politikk har lykkes i å oppnå sitt formål, eller det kan forutsi mulige resultater av foreslåtte politiske endringer. Avhengig av målene for institusjonen selv, kan rapporten foreslår forslag med håp om å overtale politikerne til å vedta de foreslåtte endringene.

En kategori av offentlig politikk institusjon i USA er staten instituttet. Disse organisasjonene studere lover og retningslinjer som gjelder bestemte statlige myndigheter. De er vanligvis uavhengig og ikke-partisk.

Et annet eksempel på en offentlig politikk institusjon er en som er sponset av en spesiell interesse gruppe. Institutter som disse kan utføre forskning knyttet til gruppenes offentlige politiske bekymringer. De kan også søke å utdanne lovgivere og offentligheten om disse spørsmålene. Noen institutter som disse kan bruke sine undersøkelser for å forsøke å påvirke politikere til å vedta konsernets posisjon på en bestemt politisk spørsmål.