Hva er en sammenfallende indikator?

January 1  by Eliza

Sammenfallende indikatorer er ett eksempel på en økonomisk faktor som kan bidra til en investor å forstå den nåværende status av en gitt økonomisk klima. Det som skiller denne typen økonomisk indikator bortsett fra andre fra andre faktorer er at den sammenfallende indikator har en tendens til å variere direkte med dagens trender i økonomien. Sammen med følge samme generelle trenden i markedet, har en tendens sammenfallende indikator å skje mer eller mindre samtidig med markedsforholdene.

Mange økonomer forstår at en sammenfallende indikator er vanligvis basert på tre ulike sider av økonomien. Sysselsetting i landet eller nasjon er en av de viktigste komponentene. Mens fulltidsarbeid over hele linja kan brukes som en tilstrekkelig måling, mange eksperter har en tendens til å fokusere på sysselsetting markeder som ikke er knyttet til landbruket.

Et annet eksempel på en sammenfallende indikator er frekvensen av etterspørselen etter varer og tjenester som produseres innenfor nasjonen. Når de vurderer den totale produksjonen mellom de ulike næringene, vil både den nasjonale og internasjonale etterspørsel inngå i evalueringen. Dette sammenfallende indikator bidrar til å vurdere den samlede produktiviteten i landet, og kan tyde på enten en økning eller nedgang i forhold til tidligere perioder.

Den tredje vanligste sammenfallende indikator er den personlige inntekts nivå generert av den totale befolkningen i landet. Det er også en viss variasjon i hvordan denne indikatoren er påført i tillegg. En tilnærming er å vurdere den samlede brutto inntekter generert av alle borgere av nasjonen. Andre tilnærminger ringe for å bruke bare inntekter generert fra heltidsarbeid, med full jobb forstås enhver lønnet stilling eller time stillinger som krever et minimum av 32 arbeidstimer per kalenderuke.

Det som er viktig å huske er at en sammenfallende indikator gir sanntidsinformasjon om gjeldende status for den økonomiske helsen til en gitt økonomi. Investorer kan bruke en kombinasjon av disse tre viktigste økonomiske indikatorene sammen med noen få sekundære faktorer å ta informerte beslutninger om kjøp og salg av varer. Som et resultat, kan investoren komme inn i en god ting på bakkenivå, eller losse aksjer og andre verdipapirer før markedet begynner å flytte seg nedover.

  • Sammenfallende indikatorer er ett eksempel på en økonomisk faktor som kan bidra til en investor å forstå den nåværende status av en gitt økonomisk klima.