Hva er en Ship Assist?

June 15  by Eliza

Når et stort skip er styrt eller ledet inn i havnen eller port med bistand fra en lekter eller slepebåt, er det kjent som et skip bistå. Skips assists er en viktig del av maritim handel, og de blir tilbudt på de fleste store havner, siden store skipene ville være ute av stand til å dokke uten støtte. Mange firmaer tilbyr skip bistå tjenester, ofte til en rekke porter, slik at kundene kan jobbe med samme selskap på flere steder. I noen regioner, er et skip bistår også kalles en eskorte.

Mange konsumvarer flyttet av skip over hele verden. Skipene som frakter forbrukervarer er gigantiske, designet for å bære store masser av containere som blir droppet av i porten og deretter fraktes eller transporteres med jernbane til andre steder. Disse store skip har en tendens til å være svært vanskelig å manøvrere, som de er bygget for størrelse, ikke fart og en liten svingradius. På det åpne hav, er dette ikke et problem, men i havn, kan det bli en forpliktelse.

Som et resultat, er mange store skip faktisk slept til havn av små, svært manøvrerbare, veldig sterke båter som taubåter. Vanligvis vil et stort skip bli bordet av en pilot når det nærmer seg en havn. Piloten faktisk styrer skipet til havn, siden han eller hun er omfattende kjent med funksjonene og farer ved havnen. Hvis det er nødvendig, til pilot lagene opp med taubåter eller lektere flytte skipet på plass i havna.

Slepebåter og lektere å arbeide på en rekke måter. Noen slepebåter aktivt trekke et skip, i hovedsak ved hjelp av sine ekstremt kraftige motorer å taue skipet. Andre kan presse, heller enn å trekke, og taubåter vanligvis arbeider i team eller grupper slik at de har full kontroll over større fartøy. En slepebåt er designet for å være lett å manøvrere, slik at båten kan reagere raskt på et utvalg av situasjoner som kan oppstå i løpet av et skip bistå. Konvensjonelt, er det høflig for andre båter i havna for å gi etter for et skip som er under slep, og også til å vike for større skip generelt.

Et skip bistå kan også bli tilbudt en distressed skip. Distressed skip kan ha mistet makt eller styreevne, gjør dem ute av stand til å nå trygg havn. Spesialiserte slepebåter er utviklet for det åpne havet, slik at de kan nå disse skipene og bringe dem, sammen med sine mannskaper, i sikkerhet.

  • Mange store lasteskip trenger veiledning i docking.
  • Fordi moderne oljetankere er blant de største skipene noensinne er bygget, de trenger hjelp fra taubåter å manøvrere i trange farvann.