Hva er en sivile rettssaker advokat?

October 15  by Eliza

En sivil rettssak advokat er en rettssak advokat som håndterer sivile saker i stedet for straffesaker. Denne typen advokat fokuserer sin rettspraksis på å representere klienter i retten. En sivil rettssak advokat kan enten sette i gang en rettslig handling ved å organisere en prosess eller forsvare en klient ved å svare på et søksmål og gjøre motkrav. En sivil rettssak advokat må ha flere ferdigheter til å representere hans eller hennes klienter effektivt.

Sivile søksmål advokater vil mest sannsynlig fokusere sin rettspraksis på bestemte områder av sivilretten. For eksempel kan de håndterer bare medisinsk malpractice tilfeller, dresser mot statlige etater eller forsikring forsvar. Advokater begrense deres rettspraksis til visse områder fordi kroppen av loven dekker et bestemt område kan være store og komplekse.

I tillegg til å forstå den materielle lov i sitt valgte område av praksis, sivile søksmål advokater også må stadig avgrense sin kunnskap om reglene for sivilprosess, bevisregler og de lokale reglene for retten. En sivil rettssak advokat må vite disse reglene, og forstå hvordan domstolene gjelder disse reglene slik at de kan bruke dem i sin klients favør. En advokat som kjenner arbeidsrett, men mangler kunnskap om saksbehandlingsregler og regler for bevis kan finne hans eller hennes søksmål avvist fordi en annen advokat som brukes reglene for å holde ut viss bevis.

Kunnskap om loven er ikke nok for en sivil søksmål advokat. Han eller hun må også mestre kunsten å overtalelse fordi som en prøveordning advokat, han eller hun må hele tiden jobbe mot å overbevise en dommer eller jury til å ta avgjørelser som vil favorisere deres klient. Dette er ikke en lett oppgave hvis, for eksempel, er klienten et selskapet som er ansvarlig for produksjon av et produkt som kan ha skadet eller drept noen.

En sivil rettssak advokat må forstå hvordan å gjennomføre alle faser av rettssaker prosessen. På pre-forsøksstadiet, må han eller hun vet hvordan du skal gjennomføre en klient intervju for å avgjøre om kunden har en levedyktig krav. Advokaten må ha bevisende juridiske skriveferdigheter, slik at han eller hun kan utarbeide en klage som vil ramme clientâ € ™ s tilfelle gunstig og overleve bevegelser av motparten. Etter den sivile rettssaker advokat filer en rettssak, hans eller hennes interrogatory ferdigheter og kunnskap om loven vil trekke ut viktig informasjon fra en motparten under discovery fasen.

Under rettssaken fasen, må et sivilt søksmål advokat vet hvordan de skal presentere sine vitner og kryss-undersøke motstrid vitner. Han eller hun må vite når man skal protestere og gjøre overbevisende argumenter til dommeren å holde ut skadelige bevis eller komme i kritiske bevis. Advokaten må vite når man skal være aggressiv mot et vitne uten angering en jury og må forstå at han eller hun må være likable til en jury selv når klienten ikke. En sivil rettssak advokat må også vite hvordan du skal fortelle en overbevisende historie som vil føre til en dommer eller jury å gjengi en dom i favør av hans eller hennes klient.

  • De fleste advokater stadig finpusser sine ferdigheter ved å studere ulike case lover og gjennomgå juridiske tidsskrifter.
  • En sivil rettssak advokat kan fokusere primært på medisinsk malpractice tilfeller.
  • Private drakter mellom partene er sivile saker.