Hva er en smi Press?

November 24  by Eliza

Smiing er en prosess som brukes til å danne metall i store mengder identiske deler. Det blir ofte benyttet i fremstillingsprosessen av biler og for å forbedre egenskapene til det metall som anvendes. De produkter som er laget ved smiing kan være store eller meget små, og kan være laget av stål eller et annet metall. Smiing forandrer form og størrelse, men ikke volumet av en del.

I smieprosessen, blir kraften som påføres til metallet, slik at den strekker seg ut over flytegrensen. Den kraft som benyttes i smiing må være sterk nok til å forandre materiale, men ikke så sterk at den bryter den. Når materialet danner inn i en ny form, dette kalles flytegrense, og når det bryter, dette kalles bruddpunktet.

Det er mange forskjellige maskiner som brukes i smieprosessen. En smiepresse brukes til å danne bil hjul, foringer, tannhjulene og andre deler. Den bruker hydraulisk trykk for å utøve nok kraft til å trykke på stål eller annet metall i den ønskede form. Pressen kan plasseres enten vertikalt eller horisontalt.

I smiing, kan en mekanisk smir trykk også brukes. Denne anordning lagrer energi i et motordrevet svinghjul. Denne energien driver en ram gjennom en annen mekanisk innretning, oftest en sveiv. Støteren er betydelig lettere enn en hammer benyttes i andre anvendelser.

Væren som brukes i en mekanisk smiing presse er tregere enn en hammer og manipulerer metallet ved å klemme den. Mekaniske smir presser kan ha en kraft så stor som 12.000 tonn. Selv om enheten er stort, kan det ikke smi så kompliserte eller store biter som hammerne kan.

En annen form for dette utstyret er det hydrauliske smir pressen. Disse presser bruke høytrykksvæske og er tregere enn hammere med en faktor på ca 100. Det hydrauliske smiing trykk brukes for komplekse die smiing. Presser med en kraft på 50.000 tonn er brukt for å knytte deler store fly. Det er også større hydrauliske presser med en styrke på 78.000 tonn tilgjengelig i enkelte deler av Europa.

  • En smiepressen blir brukt til å danne tannhjulene og andre deler.