Hva er en Solenoid Spring?

March 27  by Eliza

En solenoid fjæren er den komponenten som returnerer stempelet og aktivert mekanisme til sin nøytralstilling når solenoiden er deaktivert. De fleste av de kildene som brukes er standard spiralformede typer laget av herdet fjærstål. Mange solenoid design posisjon våren rundt stempelet, som komprimerer våren når den aktiveres. I andre, kan det være festet til en del av den mekanismen som solenoiden blir brukt til å aktivere og forlenges når solenoiden aktuerer. I alle tilfeller er imidlertid den solenoid virker mot trykket av fjæren solenoid. Dette gjelder både push- og pull magnettyper.

Elektriske solenoider tilveiebringe aktuering for en lang rekke mekanismer ved hjelp av elektromagnetisk kraft til å trekke et stempel inn i en hul spiral. Stempelet bevegelsen blir så brukt til å tilveiebringe den nødvendige betjeningskraft. Når solenoiden er deaktivert, men må systemet for å tilbakestille eller gå tilbake til sin uvirksomme, nøytral stilling. Denne virkning oppnås ved hjelp av en solenoid fjær i mekanismen. Med andre ord, den solenoid virker mot fjæren lagrede energi når den aktiveres. Når strømmen til solenoiden er kuttet, skyver fjæren eller trekker stempelet og den mekanisme tilbake til nøytralstillingen.

I de fleste tilfeller er den magnetfjær en felles skrueformet type. Laget av herdet fjærstål, er denne typen våren effektiv, billig, og leverer tilstrekkelig lagret energi for å oppnå reset solenoid. Fjærvirkningen kan være enten kompresjon eller forlengelse, avhengig av magnet utforming. For eksempel kan en trekke magnet har fjæren ligger rundt stempelet. Når aktivert, vil stemplet på denne type solenoiden trekker inn i det hule sentrum av spolen, komprimere solenoiden fjæren.

Andre utførelser kan benytte en fjær festet til den mekanisme som er utvidet når solenoiden aktiveres. I sjeldne tilfeller er utformingen av solenoiden og mekanismen det aktuerer kan kreve en spesialist solenoid fjærkonstruksjonen for eksempel ark eller spiralfjærene, noe som gjør solenoidene forholdsvis kostbare å reparere. Heldigvis er disse typer solenoider ikke møtt ofte, og de fleste spiralformede magnetfjærer kan erstattes fra generiske våren valg når slitt eller ødelagt. Forsiktighet bør utvises for imidlertid å sikre at solenoiden fjæren er erstattet med en av et tilsvarende styrke. En altfor sterk våren kan føre til at magnet å skravle eller ikke aktivere det hele tatt, mens en fjær som er for svak, kan ikke tilbakestille mekanismen riktig.

  • Elektriske solenoider tilveiebringe aktuering for en lang rekke mekanismer ved hjelp av elektromagnetisk kraft til å trekke et stempel inn i en hul spiral.