Hva er en spesiell fullmakt?

March 9  by Eliza

En spesiell fullmakt kalles en begrenset fullmakt i ulike jurisdiksjoner. Ita € ™ sa dokument anerkjent av domstolene når riktig utført, hvor en advokat faktisk gis viss makt til å handle på vegne av noen som er ute av stand til å gjøre disse handlingene selv. En vanlig årsak til at denne fullmakten er at grantor ikke ligger i regionen der visse økonomiske, business, eller juridiske transaksjoner måtte skje. Tittelen på en spesiell fullmakt kan også indikere begrenset plikt agent, som for eksempel økonomisk fullmakt. I motsetning til en spesiell fullmakt, er en generell fullmakt et dokument der advokat faktisk har vide fullmakter til å handle i de beste økonomiske interesser grantor.

Det er noen måter som en spesiell fullmakt kan opphøre. Til å begynne med, kan grantor inkludere en utløpsdato i dokumentet, og all makt og rettigheter gitt til agenten vil avslutte på denne datoen. Grantor kan også heve fullmakt før utløpsdatoen for en eller annen grunn. Agenten kan også heve dokumentet, og noen gjør det fordi de beveger seg bort eller er ute av stand til å fortsette å trofast utføre sine plikter. En spesiell fullmakt avsluttes på grantorâ € ™ s død, og andre juridiske dokumenter bevilgende myndighet og rettigheter til enkeltpersoner, for eksempel en vilje, trer i kraft.

Plikter en advokat i faktum er ofte angitt i dokumentet, og noen ganger også i tittelen på særskilt fullmakt. Den typiske rettigheter og krefter er de som er forbundet med å administrere grantorâ € ™ s økonomiske anliggender. Noen av de oppgaver omfatter inngåelse av personlige eller forretnings kontrakter på grantorâ € ™ s vegne, noe som gjør innskudd og uttak fra bankkonti for å administrere grantorâ € ™ s penger, og engasjere seg i eiendomstransaksjoner. Dokumentet kan ikke nummerere alle de plikter, men nok til at advokat i faktum og domstolene å avgjøre hvilke krefter er innenfor rammen av avtalen. En advokat i faktum som utfører oppgaver som går utover omfanget av dokumentet er i strid med hennes forvaltningsansvar.

Hver region har lover som regulerer fullmakt, og disse lovene spesifisere formelle krav for å gjennomføre et gyldig dokument. For eksempel kan grantor behov for å oppnå et visst antall vitne signaturer. En notarius publicus kan ha for å signere og forsegle dokumentet i noen jurisdiksjoner i for at den skal være gyldig.

  • En fullmakt dokumentet er ofte signert av en notarius publicus.
  • En spesiell fullmakt kan tillate noen å signere juridiske dokumenter for en annen som er uskikket.