Hva er en strategisk investering Fund?

May 14  by Eliza

En strategisk investeringsfond er en portefølje verdt en bestemt sum som brukes for et bestemt formål. Eiendelene i et strategisk investeringsfond kunne reises i finansmarkedene fra eksponering til verdipapirer, som aksjer og obligasjoner, samt eiendomsmegling eiendeler. Noen ganger kan partnerne i et fond gjør kontant bidrag eller låne penger i den hensikt å sette til side midler for å oppnå en strategisk mål. Enkeltstater, land eller bedrifter kan utvikle investeringsfond for ett eller flere tiltak.

Vanligvis er et investeringsfond som drives av noen interne investeringskomité. Mens porteføljen kan vokse til en viss størrelse fra overskudd opptjent i finansmarkedene og ellers, kanskje et fond sponsor begrense størrelsen på individuelle bevilgninger gjort av at fondet. For eksempel, hvis den strategisk investeringsfond formål er å investere i energiutvikling, kan fondet sponsor plassere et tak på hvor mye penger som kan være viet til ett enkelt prosjekt.

Enkelte land kan utvikle strategiske investeringsmidler for å bedre forholdene eller støtte regionalt næringsliv. For eksempel kan heves verdiene i et strategisk fond for å finansiere utbygging av infrastruktur. Retning av penger i et slikt investeringsportefølje er avhengig av de sentrale strategier som er skissert i et fondets opprinnelse dokumenter.

En annen måte at et land kan bruke en strategisk investeringsfond er i en defensiv måte. Hvis en økonomi bremser og produksjon i en bestemt bransje vakler, kan et lands ledere være bekymret for trusselen om utenlandske investorer å tråkke på med rov intensjoner for å få store eierandeler i bedrifter. Ressurser i et strategisk investeringsfond kan usedin en offensiv måte ved å investere i lidelse industri og dermed unngå innblanding av uønskede investorer som kan være interessert i å kontrollere utenlandske eiendeler.

Det er ulike grunner til at et selskap kan danne en strategisk investeringsfond. Denne type portefølje kunne brukes til å holde en bedrift på cusp av nye og kommende teknologier eller systemer som brukes i en gitt bransje. For eksempel kan et selskap sette av penger som til slutt vil bli brukt til å investere i gründerbedrifter bak noen av de nye systemene som er egnet til å påvirke, form eller endre en bransje i fremtiden. Ved å danne et investeringsfond til strategisk finansiere driften av disse virksomhetene, er et aksjeselskap posisjonerer seg for å ligge i forkant av konkurransen, og også ta del i eventuelle fortjeneste av oppstartsselskaper.