Hva er en Tax Anticipation Note?

August 4  by Eliza

Skatte påvente notater er en type notater som er utstedt av kommuner. Vanligvis er skatte forventning notat utstedt av en stat eller lokale myndigheter med den forståelse at en viss mengde av skatter vil bli samlet i en merkbar periode. Notatet gjør kommunen for å finansiere kapitalprosjekter nå heller enn å vente på selve samlingen av skatter.

Noen ganger referert til som en skatt forventning tilsier det, blir skatte forventning notat forstått å være en kortsiktig gjeld forpliktelse. Det er, er kommunen forventes å ha nok inntekter i hånden for å dekke ansiktet verdien av gjelden i løpet av relativt kort tid. Vanligvis er gjeldsforpliktelser av denne art forventes å bli betalt i sin helhet innen ikke mer enn ett kalenderår.

Når en skatt forventning notat er utstedt, kommunen vanligvis er å binde seg til tre grunnleggende pakter. Først vil pålydende notatet representerer midler som kanaliseres inn i en bestemt kapitalutgifter, som for eksempel bygging av nye veier eller reparasjon av eksisterende veier. Midlene vil ikke bli viderekoblet til andre prosjekter eller brukes til generell drifts budsjett mangler.

For det andre er forfallsdatoen for skatte forventning notat anses solid. Datoen er ikke flyttes, revidert, eller på annen måte endres på noen måte. Hvis det er nødvendig, er den nåværende skatte forventning notat nedbetalt tidlig og et nytt notat utstedes som bærer en annen forfallsdato.

Siste, har skatte forventning notatet først krav på eventuelle skatte samlinger som finner sted. Dette betyr at før noen del av de innsamlede skatter er brukt til andre budsjettposter, til den månedlige tildeling avsatt tillate for rettidig avgang av gjeldsforpliktelsen skapt av skatte forventning notatet er dekket. Kort sagt, forblir skatte forventning en prioritet inntil gjelden er utladet på eller før forfallsdato.

En skatt forventning notatet er ofte i de beste interessene til borgere bosatt i utstedelse kommunen. Evnen til å finansiere store prosjekter ved utstedelse av denne typen notatet gjør det mulig å starte arbeidet umiddelbart. Dette betyr at innbyggerne kan begynne å dra nytte av prosjektet før heller enn senere.

  • En skatt forventning notat gir en kommune for å finansiere kapitalprosjekter nå heller enn å vente på selve samlingen av skatter.