Hva er en teknisk indikator?

July 18  by Eliza

Tekniske indikatorer er elementer som forutsier den fremtidige utviklingen av bestandene i et gitt sett av markedsforholdene. Noen ganger brukes til å forutsi kortsiktige trender, en teknisk indikator fokuserer ofte på oppadgående eller nedadgående bevegelse av prisen i forbindelse med en gitt aksje. I andre programmer, kan en teknisk indikator bli analysert for å forutsi den neste kort sikt bevegelse som vil skje med en markedet generelt.

Noen ganger referert til som technicals, er indikatorer av denne typen ofte basert på matematiske beregninger som tar hensyn til dagens forhold mellom aksjekursen og den generelle bevegelsen av markedet hvor aksjen handles. Dette betyr at en teknisk indikator ikke anser en rekke andre faktorer som ofte er av interesse for investor. Likevel, technicals gi verdifull innsikt i hvordan en gitt aksje er sannsynlig å utføre i løpet av kort tid.

Investorer som velger å fokusere sin handelsvirksomhet på kortsiktige avtaler som innebærer en kontinuerlig syklus av kjøp og salg for å kunne dra nytte av markedstrender utlede mest mulig verdi av bruken av en teknisk indikator. Fordi disse typer av indikatorer fokusere på kort sikt bevegelse, de er ideell for en rask behandlingstid. Aktive tradere av denne typen vil rådføre seg noen av de vanligste tekniske indikatorer på en daglig basis, hvis ikke flere ganger om dagen.

Det finnes en rekke respekterte tekniske indikatorkilder benyttes av investorer og meglere i dag. Blant dem er Money Flow Index, Relative Strength Index, og MACD. Det er ikke uvanlig for investorer på jakt etter innsikt i de beste kortsiktige investeringer avtaler å konsultere to eller flere av disse indikatorene regelmessig, selv krysse refererer dataene som finnes i hver av de ulike indeksene. Denne aktiviteten av krysshenvisning kan bidra til å identifisere potensielle bransjer som kan bli identifisert av noen av indeksene, men ikke i andre.

Generelt, er en teknisk indikator på liten verdi for investorer som er ute etter langsiktige alternativer. Dette er fordi noen av faktorene som vil påvirke aksje bevegelse på lang sikt, slik som den finansielle stabiliteten i utstederen av aksjen, generell industri outlook, og stabiliteten i etterspørselen etter companyâ € ™ s produkter, ikke anses tekniske indikatorer. Dermed investorer fokusert på langsiktige investeringer er sannsynlig å gi en teknisk indikator liten eller ingen oppmerksomhet ved investeringsbeslutninger.