Hva er en termisk Flow Meter?

December 1  by Eliza

En termisk strømningsmåler kan være hvilken som helst av et utvalg av enheter som er ment for å måle hastigheten av en masse når den passerer gjennom et lukket rom, vanligvis et rør. Som en masse beveger seg gjennom et lukket rom, detekterer en termisk strømningsmåler strømningshastigheten ved å måle varme som overføres fra overflaten av sensoren til den strømmende masse. Disse typer sensorer avhenge regel at når hastigheten endres så gjør virkningen av en masse på målesensorer.

Sensorer i en termisk strømningsmåler mange ganger skape varme ved hjelp av en ekstern kilde til elektrisitet. Som gassmolekyler passerer sensorene, de tar noe av den varmen bort sammen med resten av massen i det lukkede rom. Det er nødvendig å opprettholde en referansetemperatur strøm vil reflektere massestrømmen fra et direkte proporsjonalt forhold. Nyttig for mange anvendelser, kan en termisk strømningsmåler være mest nyttig for måling av strømningshastigheter for forskjellige gasser under uttrekningsoperasjoner.

Selv om det er mange forskjellige konfigurasjoner for termiske strømningsmålere, kan to anses som den viktigste og mye brukt. En viktig konfigurasjon er kjent som den neddykkbare termisk strømningsmåler. Det er i direkte kontakt med den strømmende masse og kan omfatte to sensorer. En sensor måler temperaturen av massen og de andre forsøk på å opprettholde en konstant temperatur. Forskjellen mellom de to sensorene indikerer noe som kalles den termiske føle prinsippet, som er direkte proporsjonalt med massestrømningshastigheten.

En annen konfigurasjon av en termisk strømningsmåler er kapillar-rør utforming. I denne konfigurasjonen er den termiske sensor anses å være inline, noe som betyr at det er direkte forbundet med det lukkede rom. Sensoren måler da den varmemengde som konveksjons- samlet til den strømmende masse. Både immersible og kapillar-rør sensorer er avhengige av den termiske føle prinsipp, som har en så stor nøyaktighet at det kan anvendes på mange situasjoner.

For eksempel kan en varmestrømningsmåler hjelpe i forskning ved å gi presise strømningsrater for ulike typer gass. Strømningsmålere er også potensielt nyttig i industrielle og kommersielle applikasjoner som gasslager og distribusjonsvirksomhet. Strømningshastigheten er en viktig del av mange operasjoner i forbindelse med produksjon, transport og bruk av inerte eller brennbar gass. En termisk flow meter kan også gi verdifulle data for kommunal virksomhet som avløpsvann lufting eller naturgass distribusjon.

  • En termisk flow meter kan også gi verdifulle data for kommunal virksomhet som avløpsvann lufting eller naturgass distribusjon.