Hva er en tillitserklæring?

March 21  by Eliza

En tillitserklæring, også referert til som en tillit gjerning eller avtale, er et dokument som brukes til å liste vilkårene i en tillit. For eksempel, en tillit avtale lister slike ting som trustâ € ™ s formål, tillit creatorâ € ™ s navn, og de trusteesâ € ™ navn. Det inkluderer også slike detaljer som hvordan fordelene av tillit bør fordeles og hvem mottakerne er. En tillit gjerning viser også den personen som vil fungere som en erstatning bobestyrer, hvis man blir nødvendig, samt hvilket nivå av myndighet bobestyrer vil ha.

Når en person eller gruppe av mennesker skaper en tillit, er en tillitserklæring utført og signert. En person som skaper en tillit inkluderer hans navn, adresse og dato for gjennomføring av tillit i dette dokumentet. Han inkluderer også navnet og adressen til bobestyrer. Ofte dette dokumentet inneholder også bestemmelser for tildeling av nytt tillitsmann i tilfelle at den første tillitsmann er ute av stand til å betjene. For eksempel kan en etterfølger bobestyrer ta over hvis den opprinnelige bobestyrer dør, blir arbeidsufør, eller er rett og slett uvillige til å tjene.

Så langt som forvaltere er bekymret, en tillit gjerning vanligvis viser plikter en bobestyrer har og hvordan han er å forvalte den tilliten. For eksempel, hvis han vil ha myndighet til å fatte investeringsbeslutninger for tilliten, som vil bli angitt i dette dokumentet. Likeledes dette dokumentet fastsetter vanligvis uansett skjønn bobestyreren har i å gi penger til de som nyter godt av tillit. I enkelte truster, for eksempel kan en bobestyrer har rett til å bestemme når og hvordan å frigjøre penger til de begunstigede.

Erklæringen av tillit kan også inneholde navn på den grantorâ € ™ s nære familiemedlemmer. For eksempel, hvis han har en kone og barn, det vil vanligvis inneholde navnene deres. Dette dokumentet kan også inneholde opplysninger om de som nyter godt, for eksempel hvem de er og hvordan pensjonen blir fastsatt. I en levende tillit, er et ektepar vanligvis mottaker selv om en eller begge ektefeller skapte tillit. I andre typer stiftelser, er en persons € ™ s avkom, ektefelle, eller andre kjære ofte navngitt som den begunstigede. Den tillit gjerning inkluderer vanligvis når og hvordan mottakerne er å dra nytte av tillit både før og etter grantor dør.

Noen stiftelser er oppsigelig, noe som betyr grantor kan ombestemme seg om bestemmelsene i den. Andre er ikke oppsigelig, betyr klareringsordning er satt i stein når den er signert og henrettet. Informasjon om hvorvidt tillit kan endres eller tilbakekalles er vanligvis inkludert i en tillitserklæring i tillegg.