Hva er en tittel Binder?

May 1  by Eliza

Tittel permer er typer forsikring som er knyttet til fast eiendom, mens et oppkjøp av eiendommen finner sted. Tittelen bindemiddel er bare et midlertidig virkemiddel for å opprettholde forsikring på eiendommen. Forventningen er at så snart eiendommen er lukket, vil den nye eieren ta skritt for å sikre permanent forsikring for oppkjøpet.

Selv om ikke nødvendig i alle nasjoner, er tittelen bindemiddel ansett som viktig i mange lokaliteter. Den viktigste funksjonen til midlertidig forsikring bindemiddel er å beskytte både den sittende og potensielle eiere mot tap mens detaljene i oppkjøpet er jobbet ut. Avsetning for dekning innenfor bindemiddel kan variere, avhengig av lokale lover. Vanligvis, vil tittelen bindemiddel gi beskyttelse mot tyveri, naturkatastrofer og generell skade på eiendom i perioden mellom et tilbud om å kjøpe og selve avviklingen.

Tittelen bindemiddel blir ofte regnet som en viktig før en eiendomsmegler byrå vil liste en eiendom. I format er binde et enkelt dokument som vitner om gjeldende status for dekning, og definerer vilkårene knyttet til dekning. Det er ikke uvanlig for jurisdiksjoner å innføre minimumsdekningskrav som må oppfylles av tittelen bindemiddel før eiendommen kan bli skikkelig selges gjennom et byrå. En kopi av tittelen bindemiddel er vanligvis holdt på filen med eiendomsmegling så lenge eiendommen er plassert med byrået.

Midlertidige forsikrings permer bare er gjeldende inntil en ny permanent tittel er utstedt til kjøperen av eiendommen. På dette tidspunktet, er den nye eieren ansvarlig for å skaffe bevis for at eiendommen er dekket under en permanent ordning. Det er ikke uvanlig for boliglån meglere for å hjelpe nye eiere i å skaffe permanent forsikring som vil erstatte tittelen bindemiddel, og med jevne mellomrom sjekke at permanent dekning blir vedlikeholdt av eieren.