Hva er en tittel Defekt?

April 15  by Eliza

Tittel mangler er noen krav eller andre faktorer som kan føre tittelen til en eiendom som skal erklæres ugyldig. Noen ganger referert til som en sky på tittel, kan tittelen defekten være ett av en lang rekke problemer som fører til den aktuelle tittelen til å bli kalt inn spørsmålet. Eksempler på en tittel defekt spenner fra enkle ordlyden som ikke overholder standarder på plass på tidspunktet for utstedelse av tittelen til oppdagelsen av andre krav på eiendommen som ikke ble anerkjent på det tidspunktet skjøtet ble utstedt.

Ideelt sett vil noen tittel for eiendom som gis i en jurisdiksjon overholde alle lokale lover. Dette betyr at alle krav til eiendommen er innlevert til lokale myndigheter som er ansvarlig for å opprettholde eiendom poster. Avhengig av plasseringen, kan dette være en registrarâ € ™ s kontor, en skiftekontor, eller en recorderâ € ™ s kontor. Kravet informasjon må holdes strøm for å hindre muligheten for en tittel defekt. For eksempel, hvis en lien er betalt i sin helhet og utladet, poster med den lokale myndigheter bør oppdateres tilsvarende.

Oftere, en tittel feil oppstår når noen type prosedyre ikke er fulgt i henhold til lokal lovgivning. Problemet kan være noe så enkelt som svikt i ektefelle av nåværende eier til å signere skjøtet. Kanskje den forrige eieren ikke ordentlig melde seg ut på overføring av skjøtet til nåværende eier. Hvis en lien av enhver type eksisterer mot eiendommen og er ikke rapportert, kan tittelen utstedt anses defekt og derfor ugyldig.

Eiendomsmegling fagfolk ofte ta skritt for å sikre at det ikke er noen typer av heftelse på eiendommen før det er oppført. Dette betyr å undersøke bakgrunnen for gjeldende tittel å sørge for at papirene omfatter alle gjeldende signaturer og registrering med den lokale jurisdiksjon. På samme tid, for å etablere at undersøkelser heftelse som liens er også dokumentert og kjent også finne sted. Ideen er å sørge for at eventuelle problemer som kan skape en tittel feil blir identifisert på forhånd og korrigert før det oppstår et problem.

  • Tittel mangler er noen krav eller andre faktorer som kan føre tittelen til en eiendom som skal erklæres ugyldig.