Hva er en tittel Transfer?

August 21  by Eliza

En hjemmelsoverføring er prosessen som brukes til å flytte eierskapet av en gitt eiendom fra den opprinnelige eieren til en ny eier. Dette begrepet blir oftest brukt i forbindelse med overføring av titler i forbindelse med motorkjøretøyer. I mange land, er tittelen overføringen den endelige prosessen som må finne sted før salget anses å være komplett, og alle eier registrerte Obligasjoner med en lokal skifterett kontor eller annen offentlig instans er oppdatert for å anerkjenne at salg.

Med en bil tittel, begynner tittelen overføringsprosessen når selgeren gir kjøperen med bilen tittelen i seg selv. Mens den eksakte konfigurasjon av den tittelen vil variere fra jurisdiksjon til den neste, vil de fleste gi plass på dokumentet for å merke noen nye endringer i eierskap. For eksempel vil det være visse felt at selgeren vil fullføre på dokumentet, noe som indikerer at han eller hun er erkjennelsen av salg og ønsker å overføre eiendomsrett bilen til kjøperen. Kjøperen vil også fylle ut bestemte felt, og gir alle nødvendige data for å oppdatere statlige poster knyttet til eierskapet av bil eller lastebil. Når de er fylt ut, er den gamle tittelen presentert for en kontorist med lokale myndigheter, er den informasjon som er registrert, og en oppdatert tittel er utstedt til den nye eieren, ofte på mindre enn en kalendermåned.

I noen jurisdiksjoner, kan en form kjent som en hjemmelsoverføring søknad være nødvendig for å fullføre hjemmelsoverføring. Dette dokumentet gir i hovedsak en uttalelse fra den forrige eieren at han eller hun har myndighet til å selge den aktuelle bilen, og velger å gjøre det frivillig. Kjøperen gir også informasjon som navn, fysisk adresse, postadresse, og andre data som kreves av jurisdiksjon for å oppdatere postene. Når dokumentet er sendt, er informasjonen anmeldt. Bør søknaden være i samsvar med alle lokale forskrifter, er det akseptert og eier postene er oppdatert tilsvarende.

Siden selve prosessen med en hjemmelsoverføring for en bil, lastebil, eller til og med et stykke av fast eiendom kan variere noe fra ett område til et annet, er det viktig å identifisere innsendingsprosessen kreves av lokale lover. Skifterett kontorer og lignende offentlige virksomheter kan gi informasjon om hva slags former er nødvendig for å fullføre transaksjonen, og hva slags data som må inkluderes på disse skjemaene. I de fleste tilfeller overføre en eiendom tittel er ikke en vanskelig prosess, forutsatt at alle instruksjoner er fulgt til punkt og prikke.

  • Selgeren må gi kjøperen med bilen tittelen.