Hva er en tom Array?

December 19  by Eliza

Den nøyaktige definisjonen av hva en tom array er i programmering er ikke alltid klart. En vanlig tolkning er at en matrise er tom hvis det har null elementer, selv om ikke alle programmeringsspråk tillate en matrise for å bli erklært på denne måten. En annen tolkning av en tom matrise er en matrise hvor alle dataelementene er enten null, null eller udefinert, avhengig av hvilket programmeringsspråk som brukes. Visse språk skille mellom en matrise som er tom og en matrise som ikke er fordelt ennå, og er lik null, selv om andre språk kan vurdere en ufordelt array å være en tom array.

Det er spesifikke tilfeller der en rekke kan det vises til i et program med ingen elementer, noe som betyr at det kan ikke holde noen data og regnes som en tom array. Disse er ofte dynamiske matriser som kan øke antallet av elementer, fordi en matrise med ingen elementer er i det vesentlige ubrukelig. I objektorienterte programmeringsspråk, kan en tom array deklareres inne en rekke klasse wrapper objekt som er å opprettholde Tabell internt. I noen scripting og meta-språk, er en tom array sendes som en parameter til funksjoner som skal fylles eller tildelte verdiene fra en annen datakilde.

Den andre betydningen av en tom matrise er en matrise som er initialisert så den inneholder ingen data, eller er fylt med verdier som indikerer ingen data er til stede. Dette er fordi i språk som C, når minneplass for en rekke fordeles, fortsatt inneholder det at gjenværende data fra tidligere programmer eller filer som kanskje har okkupert plassen. Å tømme en matrise som dette, må hvert element være løkker gjennom og deretter satt til en nøytral verdi. Denne verdien kan være den faktiske American Standard kode for Information Interchange (ASCII) verdien null, som er forskjellig fra det alfanumeriske tegnet null. Det kan også være verdien for null, som betyr at ingen verdi, som er den samme som ASCII null i enkelte språk.

Hensikten med å ha en tom array er delvis for effektivitet i enkelte programmer. Ved å ha en matrise som er tom, kan programmet unngå å utføre meningsløse eller feilaktige beregninger på tabellen. Den kan også forhindre at et program tilgang til en rekke som ikke har en gyldig minneadresse, forårsaker en hukommelsesfeil som kunne avslutte programmet. Noen programmeringsspråk har innebygd bibliotek eller klasse funksjoner som enkelt kan fortelle om en matrise er faktisk tom i henhold til språket definisjon.