Hva er en trans?

April 23  by Eliza

I biologi, refererer translokasjon til to helt forskjellige prosesser. I handler eller studiet av planter, er trans bevegelsen av materiale fra ett sted til et annet innenfor et anlegg. I genetikk, er det utveksling av deler mellom to kromosomer. I denne artikkelen skal vi se på kromosomtranslokasjon spesifikt.

Innenfor kjernen av alle celler, DNA-tråder danner kromosomer, som er hvor genene er plassert. Alle cellene i kroppen, med unntak av kjønnsceller, har matchende par av kromosomer, eller homologe kromosomer. I homologe kromosomer, begge kromosomene er av samme størrelse og form, og har de samme gener på samme sted. En av hvert par kommer fra mor og ett fra far. Innenfor den reproduktive celler, eller kjønnsceller, forekommer bare én kopi av hvert kromosom.

En trans er en form for strukturell endring som oppstår mellom ikke-homologe kromosomer. Det oppstår ofte under meiose når kromosomene er nær hverandre. Under en translokasjon, deler av ikke-homologe kromosomer brekke av fra den opprinnelige, og deretter byttet om. Resultatet av en translokasjon, er at strukturen av de to kromosomer har nå blitt endret.

Forskjellige kromosomer ikke bære de samme genene på samme sted, er så forskjellige gener ombyttet ved en translokasjon. Translokasjoner, påvirker ikke antallet gener i cellen som er ingen deler av kromosom går tapt. De kan påvirke hvor genene er uttrykt av cellen på grunn sekvensen av genene er endret. Siden en trans ikke medfører tap av gener i en celle, sjelden påvirker det en somatisk celle, en ikke-reproduktiv celle.

Trans påvirker dannelsen av kjønnsceller, eller kjønnsceller. Under meiose, de homologe par kromosomer linje opp og skilles ut for å danne kjønnsceller celler med bare ett eksemplar av hvert kromosom. Hvis et kromosom av et par har gjennomgått en translokasjon, kan det ikke være i stand til å pare seg med sin partner på grunn av en forandring i størrelse eller form. Dette kan faktisk blokkere meiose helt, som stopper dannelsen av kjønnsceller.

Hvis meiose går fremover, vil de ikke-homologe kromosomer som har utvekslet gener bare grupperes sammen halvparten av tiden. Når de ikke gjør det, vil kjønnscellene som er dannet enten har like gener, eller de vil være mangler gener. Duplisere og mangler gener oppstår når ett riktig kromosom er segregert med den andre kromosomet bærer translokaliseres genet, så vil det være to kopier av et gen og ingen kopier av den andre, som ble byttet ut.

Hvis befruktning finner sted med noen av disse typer av kjønnsceller, kan det resulterende zygote ikke være levedyktig, eller dør. Hvis zygote gjør overleve og én kopi av et gen mangler, kan dette føre til skadelige recessive gener som blir uttrykt av cellen. Med en normal zygote dannet fra to normale celler kjønnsceller, er disse recessive gener som regel maskert av de dominerende seg, slik at de ikke uttrykkes av organismen.

Translokasjoner som oftest forårsaket av røntgen indusert skade på kromosomer i cellen. Skaden gjør obligasjonene innenfor kromosomene svakere, og dermed gjør dem mer utsatt for skader. Pausene føre til mange forskjellige typer kromosommutasjoner, inkludert trans. Noen vanlige menneskelige sykdommer forårsaket av translokasjoner er kreft, infertilitet og Down syndrom.

  • Forskjellige kromosomer ikke bære de samme genene på samme sted, er så forskjellige gener ombyttet ved en translokasjon.
  • Hvis en zygote er levedyktig, vil det gå på å utvikle seg til en blastocyst.
  • Hvis kjønnsceller som har blitt berørt av trans bli befruktet, så den resulterende zygote vil enten dø eller har genetiske problemer.