Hva er en Transit Instrument?

May 11  by Eliza

En transitt instrument blir brukt til å samle inn astronomiske data for det formål å gjøre navigering og stjernekart. I kombinasjon med en svært nøyaktig klokke, kan det gi informasjon om hvor noen er på jorden, noe som kan være avgjørende for navigasjon. Grunnleggende varianter på slike enheter ble brukt av en rekke gamle kulturer og fortsatte å være viktig gjennom det 20. århundre, når nye navigasjonsmetoder ble tilgjengelig. Satellitter og tilhørende teknologi tilby moderne navigasjonsinformasjon for å hjelpe folk holde seg på sporet og mate ny informasjon for å kartlegge stakere.

Denne enheten består av et teleskop montert på en akse slik at den kan være på linje med en meridian, en av nord-sør linjene kjører langs jordoverflaten. Det kan svinge fritt langs meridianen, men ikke? € ™ t flytte fra side til side. Observatør bruker transitt instrument å merke seg det punktet hvor en stjerne krysser meridianen, ta notat av vinkelen på instrumentet og tiden registrert av klokken. Dette tillater folk å utføre beregninger for å finne ut hvor de er.

Som jorden beveger seg, posisjonene av stjernene endrer seg i forhold til en observatør på overflaten. Sporing av disse stillingene kan tillate folk å vite hvor de er, på bakgrunn av et stjernekart med informasjon om bevegelsene til stjernene. Kartstakere og kart skaperne kunne bruke et transitt instrument for å lage nøyaktige stjernekart for ulike regioner og tider av året, mens navigatører støttet seg på disse listene for å hjelpe dem med å få lokaliseringsrettinger.

Presisjon posisjonering er kritisk med en transitt instrument. En liten feil kan bli store når forstørret over avstander med astronomiske observasjoner. Tight ingeniørtoleranser på historiske instrumenter sørget for at operatører kunne stole på sine målinger. De trengte også svært nøyaktige klokker, ned til den andre, slik at de kan nettopp tid bevegelsen av stjerner over meridianen. Utvikle en nøyaktig klokke som ville utføre om bord på skip viste seg å være en betydelig utfordring for tidlig oppfinnere.

Moderne selskaper fortsetter å gjøre transitt instrumenter. De er fortsatt i bruk for noen observasjoner, samt i utdanning, der folk kan være lurt å være i stand til å gjøre himmelobservasjoner for å lære mer om tidligere navigasjonsteknikker. Inspektører og mennesker i relaterte yrker kan bruke et transitt instrument for noen av de observasjonene de trenger for å gjøre i felt som de måler og registrerer geografisk informasjon for kart, grunnarbeid og andre aktiviteter.