Hva er en Treblås Quartet?

February 28  by Eliza

En treblåseinstrumenter kvartett er en musikalsk gruppe består av fire treblås spillere. Vanlige instrumenter i en treblåseinstrumenter kvartett består fagott og klarinett. samt en fløyte og en obo. En kvartett kan også involvere andre instrumenter, som saksofoner og messinginstrumenter. Treblås kvartetter er ofte bare kalt vindkvartetter.

Mindre vanlig enn sin litt mer folkerike fetter, treblåseinstrumenter kvintett, har den treblåseinstrumenter kvartett vanligvis fire treblåserinstrumenter, men mangler en fransk horn. Selv om det kan virke forvirrende, en fransk horn gjør vanligvis opp den femte medlem av en treblåseinstrumenter kvintett, selv om det ikke er et treblåseinstrument. Flere musikalske komposisjoner har blitt designet for en treblåseinstrumenter kvintett enn en treblåseinstrumenter kvartett.

Treblåsere er i hovedsak instrumenter som får sine lyd fra trevirke. I klarinetter, oboer og fagotter, et stykke tre som kalles en siv lager en lyd. Fløyter, men metall, er kategorisert som treblåsere fordi de opprinnelig ble fabrikkert fra trevirke.

Instrumentene i et treblåseinstrumenter kvartett har vanligvis forskjellige områder som gir mulighet for rike harmonier med høye og lave toner. Den høyeste-pitched instrument i en treblåseinstrumenter kvartett er vanligvis en piccolo, som er en liten, skingrende fløyte med et høyt register som kan nå mer enn fire oktaver over midten C. Noen kvart bruke en fløyte i stedet for en piccolo, som har høye grenser minst en oktav lavere enn piercing piccolo.

Midtre og lave toner er en viktig del av de rike harmonier som kommer fra en vind kvartett. Instrumentene som holder på midten og lave endene av denne type gruppe er generelt klarinett, obo og fagott. En obo bruker pusten vibrasjoner over en hul siv å produsere sin lyd.

Den nyttige rekkevidde av en obo i et treblåseinstrumenter kvartett topper ut om to oktaver over midten C. Klarin lyd fra noen notater under midten C til to oktaver over det. På bassy slutten av harmonier, blir de lave delene av en treblåseinstrumenter kvartett vanligvis håndteres av en fagott, som kan høres notater så dypt som to oktaver under midten C.

Midten C er C notat ligger i sentrum av en 88-nøkkel piano. Siden det er i sentrum av området som benyttes i de fleste musikk, er det et felles referansepunkt ansatt av musikere og komponister som beskriver serien, eller hvilke noter et instrument er i stand til å spille. Selv om et instrument serien er relativt stille, er rekkevidden til et instrument incluenced av dyktighet av musiker spille instrumentet. En meget dyktig musiker kan være i stand til å utvide rekkevidden til et instrument utover normal kapasitet, mens en begynnelse instrumenta kan ha problemer med å treffe notene innenfor den felles utvalg av instrumentet.

  • Flutists blir ofte omtalt i en treblåseinstrumenter kvartett.
  • Treblås kvartet ofte har klarinetter.