Hva er en ubetinget Waiver?

January 23  by Eliza

Et ubetinget påtaleunnlatelse er i utgangspunktet en fraskrivelse av alle nåværende og fremtidige juridiske rettigheter. En slik dispensasjon er oftest brukt i konstruksjonen sammenheng med huseiere eller profesjonelle entreprenørselskaper som ønsker å beskytte seg mot mekanikk 'heftelser. Ubetinget fritak er også ofte brukt i gruppe sports- og fritidsaktiviteter arena, hvor en person søker å beskytte seg fra ansvar ved å ha en annen part ubetinget gi opp eller frafalle visse rettigheter til å bringe dress.

Ubetingede lien fritak blir ofte benyttet i kommersielle og boligprosjekter for å beskytte eiendommen fra kravet fra entreprenører, leverandører og andre som arbeider på prosjektet. De er i hovedsak fritak mot eventuelle fremtidige krav påstand om manglende betaling for tjenester eller rekvisita som ytes. Det finnes to hovedtyper av ubetingede fritak - en ubetinget avkall og utslipp av endelig betaling, og en ubetinget avkall på fremgang betalinger.

Fremgang betalinger er betalings entreprenører og leverandører får basert på scenene de har gjennomført på byggeprosjektet. Utførelsen av en ubetinget avkall på en fremgang betaling betyr betalingen utstedt er hva entreprenøren eller leverandøren er skyldte på det punktet. Avkall erkjenner det fortsatt midler skyldte til leverandør eller entreprenør.

Ved ferdigstillelse av prosjektet, er en ubetinget påtaleunnlatelse og frigjøring av endelig betaling henrettet. Dette i praksis utgivelser byggeprosjektet fra ytterligere økonomiske forpliktelser til leverandører eller entreprenører. Entreprenøren vitner ved å signere fraskrivelse som full betaling er mottatt, og at ingen ytterligere krav om betaling kan bringes.

Begge typer fritak må inneholde visse opplysninger skal anses gyldig. Dette inkluderer navnene på de involverte parter, en beskrivelse av jobben, mengden av hele kontrakten, beløpet betalt til entreprenøren, og betalingsvilkår og ytterligere betingelser skisserte nøyaktig hva slags krav som blir utgitt. Ubetinget avkall på fremgang betaling vil også inneholde språk angi hvor mye fortsatt grunn under kontrakten.

Unnlatelse av å betale entreprenører og leverandører for arbeid på byggeprosjekter kan resultere i den konstruerte eiendommen blir beheftet med mekanikk 'heftelser. Disse heftelser kan operere som en juridisk hinder for overføring av eiendomsretten og vil vanligvis må betales før tittelen til eiendommen kan overføre til en annen eier. Ubetinget fritak tilby juridisk beskyttelse mot disse forekomstene.

I nonconstruction sammenheng er ubetinget fritak oftest sett i den profesjonelle og rekreasjons gruppe sport sammenheng og er direkte knyttet til å unngå ansvar ved at en deltaker er skadet. Når en aktivitet er gjennomført som bærer med seg iboende risiko, vil utførelsen av en ubetinget avkall på rettigheter mer enn sannsynlig være nødvendig.

  • Ubetinget fritak er ofte en del av byggekontrakter.