Hva er en ubotelig skade?

August 25  by Eliza

Uopprettelig skade kalles også uopprettelig skade eller uopprettelig skade, og er oftest brukt i sivile saker for tort krav eller andre sivile urett. Ita € ™ s en juridisk begrep som brukes for å beskrive skader som erstatning ikke er tilstrekkelig til å rette opp. Retten må ofte bruke midlertidige forføyninger i stedet, herunder midlertidige besøksforbud og endelige pålegg. Saksøkerne må fremlegge bevis for uopprettelig skade før domstolene kan etterkomme en anmodning om en kjennelse. Det motsatte av uopprettelig skade er reparable skade som kan bøtes på ved økonomisk erstatning, inkludert straffe skader.

Hovedformålet med å bevise uopprettelig skade er å hindre at tiltalte fra å fortsette med visse handlinger. Saksøker spør ofte retten til å blokkere defendantâ € ™ s aktivitet ved å tildele en kjennelse i stedet for økonomisk erstatning. For eksempel kan en ikke-omsorg foreldre søke midlertidige forføyninger fra en domstol til å tvinge en fengselsstraff overordnede til å gi medisiner til syke barn. Penger er ofte ikke et egnet middel i de tilfeller, fordi det ikke? € ™ t løse problemet med å få medisinsk behandling for barnet. Selv før en formell søksmål, kan en saksøker be om en midlertidig besøksforbud for å blokkere en aktivitet eller føre til at tiltalte å opprettholde samme løpet av handlingen hvis han kan bevise overhengende fare, og at det ikke finnes andre hensiktsmessige alternative løsninger.

De fleste lover krever at bevis for uopprettelig skade må være reell og ikke basert på teori. Saksøkerne må også vise at skade vil oppstå i en viss tid og ikke på ubestemt tid. Grunnen til dette er at domstolene vil unngå å tildele midlertidige forføyninger basert på frykt og ikke faktiske forhold. Ita € ™ s tilstrekkelig til å bevise at skade er sannsynlig basert på fakta og bevis for å møte de faktiske krav. Saksøkere i noen tilfeller må vise tidligere hendelser og handlinger for å vise sannsynligheten for en fremtidig handling som vil føre til uopprettelig skade.

Økonomisk tap er ofte ikke ansett som et eksempel på uopprettelig skade. Selv om tapet kan være skadelig, ita € ™ s ofte ikke kategorisert som en alvorlig feil som må rettes opp ved noe annet enn økonomisk kompensasjon. Domstolene vil ofte se til straffende og pekuniære skader som rettsmidler. Den urett som gjør kvalifisere inkludere overhengende fare for en persons € ™ s vesen eller eiendom. For eksempel kan en domstol utelukke at en tiltalt har for å stoppe samvær med barn for å forhindre overgrep mot barn.