Hva er en utgivelse og Waiver?

January 10  by Eliza

En utgivelse og fraskrivelse er en juridisk form som brukes til å avlaste folk med juridisk ansvar i miljøer hvor de ellers kunne forventes å være ansvarlig. Begrepene "release" og "waiver" brukes om hverandre i enkelte jurisdiksjoner, noe som gjør konseptet med en "release og waiver" litt overflødig. Tekst skjemaer er tilgjengelige i mange bøker som gir grunnleggende juridiske former for offentlig bruk og folk kan også utarbeide en tilpasset utgivelse og fraskrivelse. Det er lurt å ha dokumentet anmeldt av en advokat for å bekrefte at det er grundige, nøyaktige, og lovlig.

I situasjoner der folk er å påta seg risiko ved å delta i en gitt aktivitet, og den personen som yter de tjenester eller miljø som gjør at aktiviteten mulig ikke ønsker å bli holdt ansvarlig, kan folk bli bedt om å signere en utgivelse og fraskrivelse. Inntil folk signere skjemaet, kan de ikke delta i aktiviteten. Skjemaet frikjenner den normalt ansvarlige part, beskytte den parten dress og andre juridiske problemer som kan oppstå i tilfelle skader eller skader.

Et vanlig eksempel på en utgivelse og fraskrivelse kommer opp på opplevelsesturer, for eksempel turer der folk blir tatt rafting, hanggliding, eller fjellklatring. Disse aktivitetene er kjent for å være farlig, og deltakerne kan bli bedt om å signere et dokument som viser at de forstår risikoen og slipp selskapet som opererer hendelsen fra ethvert ansvar i forbindelse med sin deltakelse. Selskaper som tilbyr tjenester som dette må også vise at de har tatt nødvendige skritt for å beskytte sikkerheten. Mens en rafting selskapet ikke kan holdes ansvarlig for noe som en flåte som kantrer, kan det bli holdt ansvarlig for å gi defekt sikkerhetsutstyr eller unnlater å utøve rimelig forsiktighet for å beskytte gjester.

Når folk signere en utgivelse og fraskrivelse, antar de risikoene forbundet med noe selv. Det er viktig å lese dokumentet nøye fordi signere dokumentet effektivt gir opp visse juridiske rettigheter. Folk kan velge å nekte å signere, men folk kan også nekte å yte tjenester til personer som ikke signerer en utgivelse og fraskrivelse. Folk kan også be om å få skjemaet gjennomgått av en advokat hvis de er bekymret for sine interesser.

Under gjennomgangen av en utgivelse og fraskrivelse, folk bør være spesielt oppmerksom på avsnittene merk risikoen. Hvis dokumentet refererer til et annet dokument eller avsløring som ikke har blitt gitt, bør det være forespurt. Hvis folk føler at de ikke har blitt fullt informert om risikoen, kan de be om en mer detaljert forklaring, og kan også stille konkrete spørsmål for mer informasjon.

  • Når folk signere en utgivelse og fraskrivelse, antar de risikoene forbundet med noe selv.
  • Skisteder kan ha gjester tegner en erklæring før tillate bruk av mer utfordrende løyper.
  • Slipp fritak trenger ofte å bli signert av en forelder før et barn kan spille på en skole sport team.
  • Fritak trenger ofte å bli signert før du deltar i visse risikofylte aktiviteter som rafting.