Hva er en Utsatt Expense?

September 8  by Eliza

Utsatt bekostning er en type betaling som har blitt tilbudt, enten som betaling på en gjeld eller til å gjøre noen form for viktig kjøp, men vil ikke bli rapportert som en utgift til et senere tidspunkt. Selskaper noen ganger bruker denne tilnærmingen som en del av deres grunnleggende regnskap tilnærming, slik at de kan absorbere utgiftene i en fremtidig regnskapsperiode heller enn å gjøre det i løpet av den perioden betalingen faktisk ble gjort. Denne strategien er noen ganger brukt som et middel til å arrangere økonomi på en måte som gjør det mulig å ta hensyn til utgifter i en tid da selskapet er forventet å oppleve et høyere beløp av inntekten.

En av de mer vanlige tilnærminger til å bruke en utsatt bekostning strategi er med utgifter som er forhåndsbetalt. For eksempel, hvis selskapet har en forsikring som gjør det mulig for premiene betales på forhånd, beslutningen kan gjøres for å betale seks måneder med premie på én gang. Den totale mengden av betalingen er regnskapsført i selskapet? € ™ s finansielle poster som et forhåndsbetalt penger, og det er gradvis redusert hver påfølgende måned som en del av det bekostning hevdes til den er helt utslitt.

For eksempel, hvis virksomheten anbud en forsikringsutbetaling på $ 18 000 dollar i desember måned som et middel til å betale de kommende premiene for januar til juni, som $ 18 000 USD regnskapsføres på selskapets balanse, utsette det som en forskuddsbetalt forsikring. Hver måned, $ 3000 USD for at utsatt beløpet kostnadsføres fra det totale, inntil den totale mengden av den forhåndsbetalte forsikringer linje flyttes til selskapets resultatregnskap. Denne første innspilling i balansen og inkrementell overføring til resultatet er noen ganger referert til som å justere oppføringene.

Den samme generelle tilnærming for å bruke en utsatt bekostning metoden kan brukes til å administrere utgifter forbundet med store prosjekter, som for eksempel å utstede obligasjoner eller aksjer. Snarere enn å rapportere hele omfanget av gebyrer i en regnskapsperiode, blir kostnadene bæres i balansen som utsatt regning, deretter gradvis flyttet over i trinn over flere påfølgende perioder. Denne tilnærmingen gjør det mulig for selskapet å gradvis står for utgiftene som obligasjonene flytte nærmere til forfall, med det endelige beløpet av kostnadene som vises på resultatregnskapet samtidig at obligasjonene ikke moden. Gjør du det gjør selskapet til å gjenkjenne den utsatte bekostning selv som det er oppslaget inntjening i form av inntekter fra disse obligasjonslånene.