Hva er en verdistigning Fund?

June 5  by Eliza

Ofte referert til som en aggressiv vekstfond, er verdistigning fondet et eksempel på å ta en proaktiv og noen ganger risikabelt tilnærming til å øke verdien av en finansiell portefølje. I hovedsak er det verdistigning fondet et verdipapirfond som er rettet mot inkludering av investeringer som har en høy grad av potensial for rask vekst. Samtidig er disse investeringsmuligheter kjennetegnet ved en forhøyet forekomst av risiko.

Det er noen grunnleggende retningslinjer for å huske på når du vurderer etablering av en verdistigning fond. For det første er dette en investeringsstrategi som skal forvaltes med støtte fra en forvalter av en megler. Graden av suksess avhenger svært mye av umiddelbar tilgang til data om de rådende markedsforholdene, og ofte innebærer behovet for å ta beslutninger raskt. Ikke alle investorer, spesielt de som har karrierer, er i en posisjon til å flytte dette raskt.

For det andre er en verdistigning fond et levedyktig alternativ for mange typer inntekter generasjon, men bør ikke anses som et spesielt godt valg for å skape pensjonspenger. De aller naturer av investeringen betyr at det er mulig å lage en formue i dag, men mister en betydelig del av investeringen i morgen. Pensjonisttilværelse midler fungerer bedre når de er bygget rundt investeringer som forutsigbart tilbyr en beskjeden avkastning.

Sist, arten av de investeringene som inngår i en verdistigning fond har en tendens til å følge markedsutviklingen. Dette gjør det viktig å se på markedsindikatorer nøye, slik at det er mulig å kjøpe og selge på en måte som maksimerer sjansene for å gjøre en fortjeneste.

Bruken av en verdistigning fond er ikke for den konservative investor. Fond av denne typen er avhengige av en høy andel av avkastning på aksjer som inngår i fondets strategi. Fordi naturen av aksjeopsjoner er av en flyktig karakter, er graden av risiko ofte ganske stor. Mens avkastningen på investeringene kan være betydelig, er sjansen for tap også høy. Personer som foretrekker å forholde seg relativt stabile aksjeopsjoner og som er fornøyd med en liten, men konsistent avkastning ville gjøre godt for å unngå verdistigning fond, og konsentrerer seg om investeringsstrategier som ikke involverer risikable aksjer.

  • En verdistigning Fondet er et aksjefond som er rettet mot inkludering av investeringer som har en høy grad av potensial for rask vekst.