Hva er et barn støtte avtalen?

February 8  by Eliza

En supportavtale barn skisserer detaljer om betalinger som en av foreldrene vil gi for den andre når han eller hun påtar seg det meste av ansvaret for barnepass. Slike avtaler er vanligvis laget når foreldrene bor i egne hjem. Vilkårene vanligvis la mottakeren å fortsette å motta betalinger til barna blir voksne, men noen ganger kan det forlenge lenger. I noen tilfeller er disse avtalene nådd privat og i andre tilfeller offentlige eller juridiske tjenester er involvert.

Det er vanlig for par å få barn, og bestemmer seg for å heve dem mens de bodde fra hverandre. Som et resultat av den av foreldrene som barnet hovedsakelig ligger på kan søke en kontrakt som skisserte vilkårene om økonomiske utbetalinger som den andre forelderen vil gjøre ham eller henne. Dette er kjent som et barn supportavtale. Disse kontraktene er ofte brukt for å eliminere eventuelle misforståelser og debatt om økonomi som den betalende foreldre vil gi for barnet. De kan også brukes til å gi et grunnlag for søksmål i tilfelle betale forelder ikke holder seg til avtalen.

Uten et barn supportavtale, kan det være vanskelig å holde en person ansvarlig for ikke å gjøre som han lovet eller for ikke å gi en tilstrekkelig mengde av økonomisk forsiktighet. Når avtalen er på plass, men det er mange tiltak som kan iverksettes dersom de betalende foreldre misligholder avtalen. Konsekvenser inkluderer å ha heftelser plassert på hans eller hennes personlige eiendeler, tap av profesjonelle lisenser, og fengsling. Flere rettsmidler er vanligvis tilgjengelig når mislighold mens en person har en kontrakt som ble utviklet med hjelp av barnebidrag tjenester.

Hvert barn support avtale er ikke nådd gjennom de samme midler. To personer kan sitte ned og skissere sine egne premisser for den finansielle vare på sine barn. I noen tilfeller avtalene stammer fra andre juridiske problemer som for eksempel varetekt slag eller juridiske separasjoner og involvere advokater og domstoler. Barnebidrag tjenester er ofte brukt når en av foreldrene er misfornøyd med den økonomiske omsorg gitt av andre eller når han eller hun frykter at den andre forelderen ikke vil fungere på riktig måte.

De eksakte form av et barn supportavtale kan variere, men visse aspekter pleier å være ganske standard. Vanligvis barna som det gjelder er navngitt. Kontrakten har en tendens til å inneholde beløp mottaker forelder bør forvente på en ukentlig eller månedlig basis. Noen avtaler skissere tilleggsbeløp som skal ytes gjennom hele året for spesielle anledninger som bursdager eller skolen shopping. Måten som uforutsette utgifter som medisinsk behandling eller fritidsaktiviteter vil bli behandlet er også ofte inkludert.

En supportavtale barn gir vanligvis mottakeren til å fortsette å motta betalinger til barnet er en voksen. I noen tilfeller, for eksempel når barnet registrerer i videregående utdanningsprogram, kan utbetalingene fortsette i flere år utover voksenlivet. Når et barn har en varig uførhet, slik som mental retardasjon, kan avtalen strekker seg for barnets liv. Det er forhold som kan gi rom for justering av beløpet i løpet av tiden av kontrakten. Dette er mest vanlig når en av foreldrene har en betydelig endring av inntekt.

  • Barnebidrag kan brukes til å betale for kostnader forbundet med fritidsaktiviteter.
  • En barnebidrag avtalen tilsier det beløpet som skal betales på en månedlig basis.
  • En supportavtale barn gir vanligvis mottakeren til å fortsette å motta betalinger til barnet er en voksen.
  • Et barn støtteavtale vanligvis setter opp betalingsmåter.
  • Noen tidligere partnere forsøker å bruke barnebidrag avtaler om å straffe den andre parten for sin rolle i svikt i forholdet.
  • Skilles foreldrene kan nå avtaler om varetekt ordninger og barnebidrag i mekling.