Hva er et Call Warrant?

April 9  by Eliza

En samtale warrant er en type garanterer at er litt som et alternativ. En investor som holder warrant gis rett til å kjøpe underliggende aksjer for en bestemt pris. Kjøpet kan skje når som helst mellom utstedelsesdatoen og sluttdatoen noteres i avtaleteksten.

I de fleste situasjoner, er en samtale warrant gjort tilgjengelig av et selskap som forsøker å heve noen form for kapital. Investeringen bærer mange av de samme egenskapene som en investering alternativ, ved at det er en sjanse for investor å sikre warrant og til slutt tjene noen form for avkastning utover den opprinnelige investeringen. I dette scenariet, er målet å ta tiden på kjøp av den underliggende aksjen, slik at prisen som er garantert i warrant tillater investor å sikre aksjene like før de er forventet å begynne å øke i verdi.

Strukturen i en samtale warrant er forskjellig fra en salgsordre. Med denne typen warrant, har innehaveren muligheten til å selge de underliggende aksjene knyttet til transaksjonen. Mens samtalen warrant gir innehaveren utøve retten til å kjøpe til en angitt pris, gjør en salgsordre det mulig å selge disse aksjene til en fast pris som er avtalt på det tidspunktet warrant er etablert. Som samtalen tilsier det, er det mulig for innehaveren å utøve put ordre til enhver tid fra det punktet av problemet før den endelige datoen identifisert i vilkårene knyttet til warranten.

En samtale warrant er også begrenset i omfang i forhold til en overbygd garanterer. Warranter gi større krefter for innehaveren til å kjøpe eller selge bestemte investeringer. Som en samtale tilsier det, gjør en dekket garanterer identifisere en bestemt pris for transaksjonen, og krever også at transaksjonen gjennomføres innenfor en bestemt tidsramme. Jo større allsidighet av dekket type warrant er ofte attraktive for investorer, selv om både put og call warrants er også svært effektiv i visse situasjoner.

Potensielle investorer bør merke seg at en samtale ordre eller annen type warrant er en garanti for å tjene en retur fra transaksjonen. Som med alle investeringsaktivitet, flyttingen av markedet har en innvirkning på verdien av de underliggende aksjene. I noen tilfeller er dette en positiv hendelse som gjør faktisk føre til å tjene en retur. Andre ganger, kan markedsverdien av aksjene falle under prisen heter i warranten. Skulle at markedsprisen holde seg på et lavere nivå at den angitte warrant pris før tegningsretten utløper, investor vil ikke realisere en retur.

  • Potensielle investorer bør merke seg at en samtale ordre eller annen type warrant er en garanti for å tjene en retur fra transaksjonen.