Hva er et datterselskap Bank?

April 13  by Eliza

Et datterselskap bank er en bank operasjon som er innlemmet i det landet hvor det opererer, men eies av en forelder bank som er innlemmet i en annen nasjon. Denne spesielle bankmodellen er nyttig, ved at ordningen bare krever at datterselskapet operere i henhold til de regler som gjelder for banktjenester i vertslandet. Datterbanker er ikke bundet av banktjenester forskrifter som gjelder for morbanken i nasjonen eller nasjoner der foreldrene er innarbeidet.

Det er noen viktige forskjeller mellom en datterbank og en utenlandsk filial bank. Med sistnevnte er banken bundet av regelverket som gjelder for den overordnede, samt regelverket som er i kraft i landet hvor banken faktisk opererer. I tillegg kan en utenlandsk filial bank også utstede betydelig mer lån enn et datterselskap bank, siden verdiene i den overordnede påvirke mengden av lån. I kontrast, gjør en datterbank har fordelen av å være i stand til å garantere for verdipapirer, en funksjon som ikke nødvendigvis er mulig med en utenlandsk filial bank.

Av denne grunn, bankinstitusjoner se nøye på hva de ønsker å oppnå i form av å etablere en tilstedeværelse i et annet land. Hvis målet er å kunne tilby lån i vertslandet, da den utenlandske filialen bank modellen vil være det logiske valget, siden denne tilnærmingen gjør banken til å tilby mer i form av lån og lån alternativer. Skulle den viktigste grunnen for å etablere en bank tilstedeværelse i vertslandet forholde seg til kjøp og salg av verdipapirer, deretter strukturere den nye enheten som et datterselskap bank vil gi rammen for prosjektet. For eksempel, hvis en forelder bank basert i USA ønsket å åpne en operasjon i Storbritannia for det formål å tilby sikkerhets transaksjoner til forbrukerne, vil datterselskapet bank plattformen være det beste alternativet.

I form av kostnader for de tjenester som tilbys av datterselskapet bank, må disse være i harmoni med de bestemmelser som gjelder for alle banktjenester bedrifter som opererer i vertslandet. Dette gjør at bankene for å være konkurransedyktig med innenlandske finansinstitusjoner samt andre utenlandske eide banker som har en tilstedeværelse i landet. Når man skal vurdere de tjenester som tilbys av et datterselskap bank, er det viktig å sammenligne disse prisene med de som er tilgjengelige fra andre institusjoner, samt se nærmere på de vilkår og betingelser som gjelder for kundekonti.

  • Datterbanker avvike fra utenlandske avdelingsbanker.