Hva er et depositum Multiplier?

December 30  by Eliza

Innskudds multiplikatorer er en strategi som brukes når det er nødvendig å identifisere hvor mye penger som er skapt i pengemengden i en bank. Den resulterende tallet bidrar til å sikre at banken opprettholder minst det minimum av midler på hånden for å overholde alle offentlige forskrifter vedrørende drift av institusjonen. Beregning av innskudd multiplikator hjelper også banken å vite hva overskudd eller overskytende midler er til stede for å gjøre lån til enkeltpersoner og bedrifter.

For å komme frem til innskudd multiplier, er det viktig å vite den nåværende status av bankenes reserver samt innskudd på hånden. Ved å bestemme forholdet mellom reserver og innskudd, er det mulig å komme fram til dagens reserve ratio som vil gjelde i dagens økonomiske situasjon. Depositumet multiplikator er normalt anses å være omtrent en fjerdedel av beregnet reserve ratio, selv om den eksakte forholdet vil svinge økonomiske forhold endres.

I USA, forskrifter om funksjon av finansinstitusjoner gjør det nødvendig for bankene i Federal Reserve System for å operere med funksjonen av et innskudd multiplikator. Andre banktjenester institusjoner i landet også fungere innenfor de samme retningslinjene. Fordelen til denne ordningen er at bankene opprettholde nok ressurser til rådighet for å yte tjenester til sine kunder, og være i stand til å skrive nye lån og boliglån som et middel til å generere mer inntekter.

Forutsatt at dagens reserve ratio er 25%, ville en bank i USA bli pålagt å ta i $ 4,00 Norske kroner for hver krone som blir tatt i bruk for lån og andre finansielle tjenester som tilbys av banktjenester institusjoner. Denne typen forholdet bidrar til å holde en viss balanse mellom mengden av reserver tilgjengelig for bruk og hvor mye reserver som benyttes til å utvide boliglån og andre lån som en del av prosessen med å tjene mer penger for institusjonen.

Depositumet multiplikator er ikke et fast beløp. Avhengig av mengden av reserver og innskudd som er involvert, kan multiplikatoren være høyere eller lavere. Av denne grunn er variabler som er involvert vurderes på en kontinuerlig basis, slik at bankinstitusjoner for å foreta justeringer som trengs.

  • Bankene i Federal Reserve System bruker en innskudds multiplikator.
  • Depositumet multiplikator beregningen bidrar til å sikre at en bank er å opprettholde minst det minimum av midler på hånden for å etterkomme myndighetenes reguleringer.