Hva er et frafall av rettigheter?

January 1  by Eliza

En frafallelse av rettigheter er et individs handling for å gi opp eller gi fra seg en viss juridisk rett. Den enkelte må være klar over sin intensjon om å frafalle sine rettigheter og bør gjerne gjøre det, og ikke tvinges. Han skal uttrykke denne intensjonen i aksjon eller skriftlig. Andre juridiske termer for en fraskrivelse er utgivelser, holde skadesløs og exculpatory klausuler.

En person bør først bli sett på som "rimelig" av retten før overgi sine rettigheter. Han bør ha sin forstand og bør være myndig. Rettigheter som kan fravikes er de som er gitt konstitusjonelt, statuetter, eller kontraktsmessig. Noen ganger, ansatte automatisk frafalle sine rettigheter når de registrerer enkelte kontrakter før de blir ansatt. Noen rettigheter kan omfatte rett til juridisk handling, rett til viss konfidensialitet, og til og med ytringsfriheten, til en viss grad.

Kravet om at en person må gjerne frafalle sine rettigheter bestemmes av juridisk fiksjon, der en person antas å kjenne rettighetene han avkall. En vanlig forekomst av denne antakelsen er under arrestere av en person. I USA, fastslår Grunnloven at lov håndhevere informere den pågrepne av hans Miranda rettigheter, eller "rett til å tie, og for å ha kompetent og uavhengig råd" eller en advokat under avhør. Hvis personen plutselig snakker ut, enten det er utilsiktet og spontan, mister han sine Miranda rettigheter og hans handling kan tolkes som en fraskrivelse av rettigheter.

I rettssystemet, kan en handling av avkall dine rettigheter være i form av skyldig. En mistenkt som trygler skyldig i en forbrytelse, selv om han ikke er den virkelige gjerningsmannen frasier seg retten til en rettferdig rettergang bevitnet av en jury. Han frasier også sin rett til å ha vitner vitne for eller mot ham, samt retten til å vitne selv. I noen tilfeller, den mistenkte gir også opp sin rett til å klage. Slike saker krever at personen til å signere og skrive en fraskrivelse av rettigheter som bevis på hans intensjon.

Mer enn vanlig, kan en fraskrivelse av rettigheter føre til problemer og urettferdighet. Noen ganger, kan avkall rettigheter på en anledning tolkes som en fraskrivelse av rettigheter for å lykkes anledninger. Andre ganger, ikke en fraskrivelse av rettigheter og interesser ikke bare bety å gi opp en rett, men også en vegring mot å skaffe seg en viss rett. Hvis for eksempel en person ikke bestride en feilaktig inkludering eller ekskludering av hans navn i et juridisk dokument, så han har frasagt seg retten til å bli avhørt av retten.

  • En mistenkt kan frafalle sine rettigheter til å ha en advokat til stede under avhør.
  • Overtredelse av et individs lovfestede rettigheter kan føre til påtale og straff.
  • Personer som frafalle sine rettigheter kan ikke lenger ha vitner vitne for dem i retten.