Hva er et informert samtykke skjema?

February 4  by Eliza

En informert samtykkeskjema er et juridisk dokument som brukes til å gi informasjon i situasjoner der informert samtykke er nødvendig for juridiske eller etiske grunner. Det blir gjennomgått og signert for å indikere at innholdet ble forstått. Den informert samtykkeskjema holdes på fil for å gi bevis på at informert samtykke ble innhentet. I tilfelle at det er en tvist, kan skjemaet refereres for å løse saken.

Ideen bak informert samtykke er at hvis en situasjon eller aktivitet kan potensielt være farlig, det er en etisk forpliktelse til å informere folk om faren, slik at de kan bestemme om de ønsker å delta. Etter gjennomgang av risiko og fordeler ved situasjonen, sammen med skritt blir tatt for beskyttelse, kan folk ta et informert valg om du fortsetter eller ikke. Hvis folk ikke er utstyrt med informasjon, har de ikke har muligheten til å vurdere risikoen ved sine valg, og dermed kan bli enige om å gjøre noe risikabelt uten å være klar over hva de forplikter deg til.

Alle forskningsstudier som bruker menneskelige deltakere krever informert samtykke. Likeledes, før folk gjennomgå medisinske prosedyrer, må de registrere informerte samtykkeerklæringer. Slike former kan også være nødvendig for aktiviteter som er farlige, som himmel dykking eller snorkling. I tillegg kan folk bli pålagt å signere en forpliktelse utgivelse for fritidsaktiviteter, noe som indikerer at de kjenner risikoen og ikke holde den eller de personer som har ansvaret ansvarlig for eventuelle skader eller skader påført.

I en informert samtykkeskjema, må prosedyren eller aktivitet være tydelig forklart i språket at personen kan forstå. Risiko og potensielle fordelene bør være oppført, sammen med forklaringer på tiltak for å redusere dem til å gjøre situasjonen tryggere. Informert samtykke skjemaer inneholder også en klausul som forklarer at folk har rett til å be om en mer komplett forklaring og at de kan stille spørsmål om prosedyren. Før du signerer en informert samtykkeskjema, bør folk sørge for at de fullt ut forstår hva de er enige om å, og at de ikke har noen spørsmål.

Et annet aspekt av en informert samtykkeskjema er en avsløring om at folk har rett til å nekte å delta når som helst. Folk kan trekke seg fra studier, prosedyrer og behandlinger hvis de ikke lenger føler deg komfortabel og vil ikke bli utsatt for noen straff. Ved å signere skjemaet, folk viser at de forstår den informasjonen som blir utlevert, og at de gjør et informert valg om sin deltakelse. Informert samtykke former har også en boks folk kan sjekke for å vise at de er avtagende å delta, noen skal lese skjemaet og bestemmer at risikoen er for høy.

  • Informert samtykke former krever en signatur merke seg at deltakeren forstår risikoen.
  • Folk blir ofte bedt om å signere informerte samtykkeerklæringer før de får lov til å ta klasser på en dykkerskole.