Hva er et konsortium Bank?

April 18  by Eliza

Et konsortium bank er en type bankvirksomhet som er skapt av flere andre finansinstitusjoner, som for eksempel investeringsbanker. Formålet for denne type bankvirksomhet er å skape en økonomisk enhet som kan brukes som redskap for å finansiere et bestemt prosjekt eller for å tjene som middel til å håndtere de finansielle detaljene i en bestemt type virksomhet avtale. Vanligvis, når årsaken til etableringen av konsortiet bank er fullført, vil banken opphøre å eksistere.

Det er flere fordeler til dannelsen av et konsortium bank. Denne tilnærmingen gjør mindre banker å begå en begrenset mengde ressurser til et konkret prosjekt som er forventet å generere betydelig avkastning. Siden bankene vil vanligvis holde lik interesse i venture, alle av dem har risiko og til slutt fordele avkastning basert på hvor mye renter er holdt i konsortiet bank. Gjør du det kan de mindre bankene til å jobbe sammen og gi finansiering til prosjekter som ville være utenfor rammen av en av de bankene alene.

Utvalget av medlemsbankene som deltar i et konsortium bank vil variere, basert på den type prosjekt involvert. Alle bredden kan være lokale, eller de kan være basert på et antall forskjellige land. Når dette er tilfelle, vil de bank lover og forskrifter som er relevante for nasjonen der banken er chartret og lister opp en permanent adresse vanligvis regulerer nøyaktig organisering og driftsstruktur for finansinstitusjonen. Dette betyr at charter for banken, samt rapportering og journalføring må være i samsvar med ikke bare de generelle standarder omfavnet av alle medlemsbankene, men også de statlige forskrifter som gjelder i hjemlandet.

Bruken av et konsortium bank modell begynte å dukke opp i midten av det 20. århundre, og har vist seg å være en varig modell for samarbeid mellom ulike finansinstitusjoner. Takket være denne type bank modellering, kan mindre banker ofte band sammen og konkurrere med større institusjoner å tilby finansiering til et bredt spekter av bygningen, byfornyelse, og andre typer prosjekter som viser løfte om noe som gir betydelige resultater. Mens et konsortium bank er vanligvis oppløst når det spesifikke prosjektet har kommet til en slutt, er det ikke uvanlig for disse medlemsbanker for å danne et nytt konsortium når og som fremtidige prosjekter oppstår, basert på suksessen de oppnådde med tidligere prosjekter.

  • Et konsortium bank er en type bankvirksomhet som er skapt av flere andre finansinstitusjoner, som for eksempel investeringsbanker.