Hva er et kostnadsreduksjonsprogram?

March 16  by Eliza

Kostnadsreduserende tiltak er strukturert planer som har som mål å minimere dagens nivå på kostnader av en enhet. I form av et kostnadsreduksjonsprogram for en bedrift, er det lurt å senke kostnader og samtidig opprettholde produksjonsnivået, en prosess som til slutt resulterer i høyere avkastning for operasjon. Husholdninger kan også engasjere seg i et kostnadsreduksjonsprogram som et middel til å fortsette å ansvarlig administrere alle månedlige utgifter, mens ta skritt for å minimere mengden av kostnadene forbundet med fleksible eller variable utgifter.

Utvikle et kostnadsreduksjonsprogram for en virksomhet innebærer å se nærmere på hver linje i driftsbudsjettet. Ofte er programmet strukturert som en prosess som gjennomføres i faser. For eksempel kan den første fasen innebære å se nærmere på bekostning av de råvarer som brukes i produksjonen, og forsøke å sikre de samme eller lignende materialer av samme kvalitet til en lavere enhetspris. En annen fase kan ta opp spørsmålet om arbeidskraft, avgjøre om det er noen oppgaver i produksjonsprosessen som kan raffineres, revidert, eller elimineres helt. Sist, kan virksomheten se på dagens frakt og leveringskostnader, og gjennomføre endringer som reduserer kostnadene ved frakte varer til kunder, samtidig som det ikke påvirker effektiviteten og aktualitet av disse forsendelser.

Kutte kostnader innen alle typer virksomhet krever gjennomtenkt planlegging før de faktisk starter noen fase av et kostnadsreduksjonsprogram. Dette inkluderer å identifisere mulige utfall av hver fase, og bestemme hvilken betydning hver av disse scenariene vil ha på den generelle driften. Hvis en gitt endring i en fase vil trolig føre til økende utgifter i et annet område av operasjonen, vil eiere og ledere ønsker å finne ut om fremover med endringene vil føre til generell kostnadsreduksjon, eller rett og slett skifte utgifter fra ett område til et annet .

Deltagelse i kostnadsreduksjon er mer enn bare å gjøre profitt margin på et finansregnskap ser mer attraktive. På sitt beste skaper et kostnadsreduksjonsprogram en situasjon hvor de tilgjengelige ressursene brukes til beste fordel, ansatte finne seg i stand til å fungere mer effektivt, og kundene får den høyeste kvaliteten på varer og tjenester som mulig. Kostnadsreduksjons innsatsen må gjøre prosessen enklere og mer produktivt for alle parter, samt spare penger. For eksempel, hvis du bruker forskjellige råvarer reduserer kostnadene av materialet, men resulterer i en økning av lønnskostnadene, innsatsen kan føre til høyere totale kostnader for drift, et trekk som resulterer i lavere overskudd for selskapet, samt øke arbeidsmengden for de ansatte.