Hva er et krav rapport?

September 26  by Eliza

En påstand rapport er et dokument en person filer for å gjøre et krav mot en forsikringspolise. Dette begrepet kan brukes til å gjelde for mange ulike typer forsikring, imidlertid. For eksempel kan en person sende inn et krav rapport for bil forsikring, ansvarsforsikring, arbeiderens kompensasjon, flom dekning, eller homeownerâ € ™ s forsikring. Ofte, formålet med kravet er å rapportere en ulykke eller hendelse til et forsikringsselskap og motta kompensasjon. For eksempel, hvis en individualâ € ™ s eiendom er skadet som følge av en flom, ville han sende inn en skademelding å få kompensasjon for reparasjon eller erstatning av eiendommen.

Hevder rapportene er arkivert å informere et forsikringsselskap om et krav, og å be om nødvendige tiltak. For eksempel kan en person sende inn en skademelding etter en bilulykke for å informere selskapet om ulykken og begynne den nødvendige prosessen for å sikre kompensasjon; innlevering av bil forsikringskrav rapport initierer forsikring companyâ € ™ s prosess for å undersøke påstanden og betale ut noen kompensasjon som forfaller.

Ofte, er timing viktig når en person har til å sende inn et krav. Hvis for eksempel en persons € ™ s hjem er burglarized, vil han vanligvis trenger å sende inn et krav rapport så snart som mulig etter hendelsen. Filing på en riktig måte bidrar til å sikre at forsikringsselskapet vil vurdere kravet er gyldig. Likeledes, til innlevering raskt kan hjelpe personen som filer kravet motta kompensasjon raskere.

Selv om innlevering krav rapport innebærer ofte skriftlig dokumentasjon, mange forsikringsselskaper tillater folk å komme i gang med kravprosessen via telefon. For eksempel, etter en bilulykke, en person vanligvis ikke trenger å vente på skjemaer for å komme i posten eller besøke hans forsikringsselskap for å sende inn en rapport. I stedet kan en person vanligvis rapportere om detaljene rundt ulykken til et forsikringsselskap representant på telefonen, og representanten vil fullføre de nødvendige skjemaer. Forsikringsselskapet kan sende flere skjemaer i posten for den enkelte til å gjennomgå og signere, imidlertid.

Informasjonen en person inkluderer på et krav vanligvis avhenger av type krav i spørsmålet. I de fleste tilfeller vil imidlertid en person inkludere hans navn, adresse og telefonnummer, samt navn, adresser og telefonnumre til eventuelle andre involverte parter i kravet. Et individ som trenger å sende inn et krav vil også måtte gi dato og klokkeslett for hendelsen eller hendelsene samt en detaljert forklaring. I tillegg kan en person gjøre det bra å inkludere navn og kontaktinformasjon for eventuelle vitner til hendelsen.

  • Skaderapporter kan bli arkivert av arbeidstakere som har behov for kompensasjon etter en arbeidsplassen ulykke.
  • Et krav rapport er arkivert å gjøre et krav mot en forsikringspolise.