Hva er et liv interesse?

August 7  by Eliza

Et liv innflytelse er definert som en rett til besittelse av enten ekte eller personlig eiendom som varer i levetiden til innehaveren av livet interesse, kalt livet leietaker. Når livet leietaker dør, går eierskapet til en annen part, kalt remainderman. Rednings interesser er oftest gitt i truster eller fast eiendom. En spesiell form for liv interesse kalles livet eiendom, noe som vanligvis innebærer en eiendom som er besatt for livet av livet leietaker, men går tilbake til remanderman på livet leietakers død.

En interesse i besittelse tillit er en av de vanligste måtene som et liv interessen er formidlet til et liv leietaker. Livet leietaker fungerer som mottaker av tillit og mottar all inntekt av tillit, etter at utgiftene er trukket fra. Støttemottakeren har generelt ikke eierskap av tilliten ressurser, men avhengig av hvor tilliten er strukturert, kan de ha rett til kapital utbetalinger av tilliten ressurser. Det er vanligvis skattefordeler til å holde enkelte eiendom i en interesse i besittelse tillit, som vanligvis er årsaken til deres skapelse.

En annen vanlig forekomst av et liv interesse er i fast eiendom. Ofte en avdød person vil formidle til sine arvinger et liv interesse i en del av eiendommen med en remainderman hvem eier av eiendommen vil gå tilbake på livet tenantâ € ™ s død. Dette gjør avdødes å tillate noen av sine valg for å nyte eiendommen for livet og fortsatt tilsier at en annen person beholde fordelene med eierskap på livet tenantâ € ™ s død.

Om deres liv interessen er i fast eiendom eller en stiftelse, et liv tenantâ € ™ s interesse oppløser på deres død, og de har ingen rett til å formidle sin interesse til eventuelle arvinger gjennom en vilje. De kan på den annen side, formidle sin levetid interesse for en tredje part, mens i live. Det tredje partyâ € ™ s interesse vil fortsatt gå tilbake til remainderman når det opprinnelige livet leietaker dør.

Mens opptre som et liv leietaker, er det noen restriksjoner. Læren om avfall gir noen remaindermen et søksmål hvis liv leietaker opptrer på en måte som devaluerer landet for fremtidige eiere, siden deres interesse i eiendommen er ikke absolutt. Mest vanlig er den rette bare en midlertidig forføyning for å stanse den skadelige aktiviteten. Dersom avfallet er spesielt skjerpende, har retten skjønn å tildele økonomisk erstatning til saksøker også.