Hva er et mangfold Score?

March 24  by Eliza

I finansverdenen, er et mangfold poengsum et verktøy som brukes for å måle mengden av diversifisering som eksisterer blant en gruppe av verdipapirer. Som diversifisering stiger, risikoen involvert med verdipapirene som helhet generelt minsker, så denne poengsummen, utviklet av Moodys Investors Service, er svært viktig. Mangfoldet poengsum blir ofte brukt til å bedømme risikoen forbundet med collateralized gjeldsforpliktelser, som er pakker av lån som er kjøpt og solgt av institusjonelle investorer. Denne stillingen er bestemt av mangfold av næringer som inngår i en gruppe av verdipapirer, med en høyere poengsum som representerer en større grad av diversifisering.

Individuelle investorer og store finansinstitusjoner har noe til felles i den forstand at de fleste av disse enhetene er på jakt etter mangfold. Hvis mangfold gjøres i en portefølje av verdipapirer er risikoen involvert med investeringene redusert. Mens en eller enda noen verdipapirer kan dårligere resultater, sikrer et mangfold at porteføljen som helhet holder seg sterk. En måte å måle mengden av mangfoldet til stede i en stor gruppe av investeringene er mangfoldet stillingen.

Den viktigste avgjørende faktor bak mangfoldet poengsum er bransjen som et verdipapir utgår. For en enkel eksempel forestille seg en investor som har to aksjer, en fra teknologibransjen og en annen fra detaljhandelen. Derimot, har en annen investor to teknologiaksjer og ingenting annet. Mens den første investor ville ha en høyere poengsum siden hans portefølje er representert ved to ulike bransjer, er det andre investor utsatt for en potensiell nedgang i teknologibransjen og hans poengsum lider som følge.

Moodys Investors Service utviklet konseptet av mangfoldet score, med den hensikt at det ville gi en nøyaktig måling for risikoen involvert med Collateralized Debt Obligations, eller CDOer. En CDO er en gruppe av gjeldspapirer som er kjøpt og solgt i en pakke. Enhver CDO inneha en god score er godt diversifisert og beskyttet fra noen enkelt næringen tar et dykk.

Det er noen ulemper med å bruke mangfoldet score for å måle risiko. Poengsummen avhenger av teorien om industrien korrelasjon, som sier at selskaper i samme bransje vil ha en tendens til å utføre på samme måte, og bli utsatt for samme risiko. I virkeligheten, det er tider når bransjen korrelasjonen er langt fra perfekt. Å forvirre saken enda mer, noen ganger selskaper i ulike bransjer kan vise korrelasjon, noe som betyr at risikoen kan være spredt på tvers av bransjer.

  • Et mangfold score er et verktøy som brukes for å måle mengden av diversifisering som eksisterer blant en gruppe av verdipapirer.