Hva er et materiale Beløp?

October 29  by Eliza

Et materiale beløpet er graden av bevegelse som er utstilt ved prisen på en gitt sikkerhet, med den bevegelsen enten bekrefte eller gjendrive anslagene for at securityâ € ™ s ytelse innenfor en gitt tidsramme. I situasjoner der bevegelsen bekrefter anslaget, fortsetter trad forfølge strategien utviklet som et resultat av disse anslagene. Bør materialet beløpet ikke være i harmoni med disse spådommer, vil den næringsdrivende ta skritt for å revurdere denne strategien i et forsøk på å hindre eller i det minste redusere eventuelle tap som følge av unøyaktig projeksjon.

Det er ingen etablert materiell beløp som fungerer som en målestokk i hver situasjon. Investorer må bestemme hva som ville bli betraktet som en akseptabel grad av variansen i bevegelsen av sikkerhets pris med hver ny investering. Som et resultat, vil det bli betraktet som et gunstig materiale beløp for en investering kan betraktes som utilstrekkelig for en handel. Identifisere dette akseptabelt bevegelsesområdet gjør det lettere å bestemme hva som skal skje som prisene svinger litt i løpet av handelsdagen, og iverksette umiddelbare tiltak bør disse prisene bevege seg utenfor disse utkant.

Vanligvis må rekkevidden av et materiale mengde være nok til å betraktes som bemerkelsesverdig. Noen liten bevegelse i hele handelsdagen ville trolig ikke være av stor interesse for selskapets aksjonærer og som sådan ville trolig ikke bli delt i ethvert møte med investorer. Bare hvis materialet mengde skifter nok til å vise at aksjekursene er definitivt flytter ifølge anslag, eller at prisene beveger seg i en retning helt forskjellig fra disse spådommer, vil noen form for kunngjøring skje.

Når materialet beløpet bekrefter at spådommer om aksjebevegelser og prisene er korrekte, kan dette tjene som grunnlag for å kjøpe eller selge flere aksjer som lager enn opprinnelig planlagt. Samtidig, hvis bevegelsen ikke er i tråd med anslagene, kan investorene beskytte sine interesser ved å starte en stop-loss ordre, som effektivt begrenser hvor mye penger de kan tape dersom aksjekursen fortsetter i den motsatte retningen. Siden nøyaktighet i prosjektering kursbevegelser er nøkkelen til denne prosessen, mange investorer og tradere gjøre bruk av teknisk analyse, så vel som sine egne instinkter for å avgjøre hva som regnes som en vesentlig beløp. Dette igjen gjør det lettere å finne ut hva som må gjøres når den bevegelsen ikke sammenfaller med resultatene opprinnelig var knyttet til opsjonsprogrammet.

  • Et materiale beløpet er bevegelse av en gitt sikkerhet, med den bevegelsen enten bekrefte eller gjendrive anslagene for sin ytelse innenfor en gitt tidsramme.