Hva er et operativsystem budsjett?

January 6  by Eliza

Driftsbudsjettet er nøye utformet budsjetter som fokuserer på å håndtere løpende utgifter. Dette er forskjellig fra andre typer budsjettering strategier som kan inkludere avsetninger for fremtidige transaksjoner eller etablering av ekstra utgifter som er utenfor omfanget av grunnbudsjett. Fokus på et driftsbudsjettet er å sikre at det ikke er midler til å opprettholde videre drift av en bedrift, og at disse midlene er fordelt på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Omtrent alle typer av organisasjonens utkast og følger et driftsbudsjett. Selskaper av alle størrelser trenger denne type budsjettering som et middel til å forstå hvor mye inntekt de trenger for å motta for å drive videre på dagens nivå. Frivillige organisasjoner må også fungere med et årlig budsjett som reflekterer den forventede mengden donasjoner og andre inntektskilder som til slutt vil bli brukt til å dekke utgifter som er avgjørende for funksjonen av foretaket. Selv husholdninger ha nytte av å utforme en fornuftig budsjett på denne typen, siden prosessen gjør det mye lettere å identifisere og bosette utgifter som de kommer på grunn av hver måned.

Et driftsbudsjett for en bedrift vil vanligvis inneholde linjeelementer for løpende utgifter som påløper hver måned. Dette vil omfatte lønn og lønn til ansatte, samt eventuelle utgifter forbundet med helseforsikring og andre fordeler som tilbys til de ansatte. Budsjettet vil også se nærmere på produksjonskostnader, samt eventuelle utgifter som er nødvendig for å holde selskapet drifts og dermed i stand til å tjene en profitt. I mange tilfeller vil driftsbudsjettet faktor i noen planlagte utbetalinger på gjeld som er avgjørende for driften, herunder rentebetalinger til långivere.

Grunnlaget for et driftsbudsjett er skapt ved å estimere arbeidsmengden som kreves for å holde virksomheten i full drift. Dette er normalt presenteres som den samlede arbeidsenheter identifisert av kostnadsregnskapet som er relevante for driften. Ved å strukturere budsjettet basert på etterprøvbare opplysninger, er det mye enklere å lage et driftsbudsjett som ikke virkelig gjenspeiler hva som er nødvendig i veien for inntekt for å holde virksomheten fungerer. Ofte er denne informasjonen viktig for oppgaven med tildeling av midler til drift av ulike avdelinger eller seksjoner i selskapet organisasjon, og dermed gjør at hvert område har det den trenger for å styre sine tildelte oppgaver effektivt.

Som med alle typer av budsjettet, kan en driftsbudsjettet tilpasses eller på annen måte endret fra tid til annen. Endringer kan gjøres i respons til endringer i mengden av inntekter generert hver måned, lansering av en ny produktserie, åpning og lukking av anlegg, eller forventede endringer i forbrukernes etterspørsel. Av denne grunn må en viss grad av fleksibilitet bli inkludert i den generelle driftsbudsjettet, slik at offiserer og andre beslutningstakere muligheten til å øke eller redusere budsjetterte linjer når og etter behov.

  • Drifts budsjetter tillate bedrifter å administrere gjentakende månedlige utgifter.
  • Utforme en husholdning driftsbudsjettet kan være stressende, men kan hjelpe familier bedre forvalte pengene sine.
  • Kredittkort utgifter bør være priset inn driftsbudsjettberegninger.
  • Husholdning driftsbudsjettet sikre midlene er på plass når utgiftene er grunn hver måned.