Hva er et oppdrag punkt?

January 16  by Eliza

Et oppdrag klausulen er en bestemmelse som finnes i en livsforsikring som etablerer om og hvordan de rettigheter og plikter det dekket part kan overføres til en tredjepart. Mens mange livsforsikringer, samt andre typer kontrakter, ikke inneholder noen form for oppdrag klausulen, til de vilkår som må foreligge for at overføringen finner sted vil variere. I tillegg finnes det en rekke kontraktsmodeller som vil inneholde en oppgave ledd som i det vesentlige gjør enhver type overføring umulig.

En av de enkleste måtene å forstå et oppdrag klausulen er å vurdere et helt liv forsikring som bygger pengeverdi i løpet av årene. I tilfelle at den forsikrede part ønsker å bruke kontanter verdien av politikken som sikkerhet på et lån, er det nødvendig å oppsøke vilkårene i forsikringsavtalen i seg selv, og sørge for at forsikringsselskapet er villig til å overføre rettigheter til cash verdi til utlåner. Med mindre vilkårene i bestemmelsen vil tillate pengeverdi som skal brukes som sikkerhet på et lån, utlåner vil trolig avvise bruken av denne eiendelen, noe som gjør det nødvendig for forsikringstakeren å løfte noen andre aktiva som sikkerhet.

Mens hele livet forsikring planer har en tendens til å inkludere et oppdrag klausul som gir for overføring av rettigheter og plikter under visse omstendigheter, er det viktig å merke seg at omfanget av den evnen til å overføre disse fordelene er vanligvis begrenset av hva lover og regler gjelder for forsikringsdekning i det landet der politikken er skrevet. I tillegg har andre former for forsikring kan eller ikke kan inkludere et oppdrag klausul i vilkårene og betingelsene i kontrakten. For eksempel, er det svært lite sannsynlig at noen form for havari eller eiendom forsikringer ville inkludere denne type klausul.

Før du velger å ta ut et helt liv forsikring, bør forbrukeren ta deg tid til å lese alle bestemmelser knyttet til planen, inkludert nøye gjennomgang av ordgyteri som finnes i oppdraget klausulen. Gjør du det vil bidra til å unngå eventuelle misforståelser eller frustrasjon senere i forhold til å overføre rettigheter eller plikter politikken til en tredjepart. Sammen med tanke på omfanget av dekning og mengden av premien, og pass på at du forstår reglene i oppdraget klausul bør være høyt på listen over prioriteringer når man sammenligner flere ulike livsforsikring planer.