Hva er et patent Office?

March 25  by Eliza

En patentkontor er et statlig organ som er ansvarlig for å godkjenne eller nekte noe patent søknader fra søkere for oppfinnelser. Når søknaden er godkjent av kontoret, blir søkeren gis enerett til å gjøre, bruke eller selge oppfinnelsen for en bestemt periode. Vanligvis er en patentkontor bemannet av folk som har blitt formelt registrert seg for å øve før kontoret. Disse personene er ofte også lisensiert advokater.

De fleste kontorer gi patenter som er effektive bare innenfor grensene til sine egne land. Dersom en søker er innvilget et patent i ett land, må han eller hun vanligvis sende inn en egen søknad til et kontor i hver fremmed land for å få utenlandske patentrettigheter. De fleste land har sine egne patentregler og kostnad filing avgifter. Som et resultat, kan sende inn en patent med flere utenlandske kontorer være en kostbar oppgave.

Mange patentkontorer har utpekt en bestemt prosess for registrering av patenter. Generelt, er en søker først pålagt å søke i en database av patent poster for å avgjøre om en annen person har allerede patentert sin oppfinnelse. Dersom oppfinnelsen Hasna € ™ t er patentert, kan søkeren sende inn en søknad til kontoret. Kontoret vil foreta en patent påtalemyndigheten, i løpet som avgjør det om patentet vil bli innvilget eller avslått.

Hvis patentet nektes, har søkeren vanligvis rett til å påklage vedtaket til en klagenemnd. Søkeren er normalt ansvarlig for å betale eventuelle avgifter knyttet til søknadsprosessen. Patentstyret kan også tar gebyr for å opprettholde eller fornye et patent.

I tillegg til å godkjenne patenter, utgir en patentkontoret og distribuerer informasjon knyttet til patenter, og det registrerer tilfeller der en patentholder tildeler sin oppfinnelse til en annen person eller enhet. Det fungerer også som en offisiell rekord vaktmester. I denne stillingen kan det holde en database over nasjonale og internasjonale registre. I tillegg gir en patentkontoret generelt publikum med et anlegg for å søke og inspisere patenter allerede registrert.

I noen land er patentkontorer mer generelt omtalt som immaterielle kontorer. I tillegg til å vurdere patentsøknader, de også håndtere spørsmål knyttet til varemerker og opphavsrett. Et varemerke er en type beskyttelse tilbys for logoer som skiller et bestemt produkt eller tjeneste. Opphavsrett er gitt for å beskytte visse arbeider, for eksempel en litterær, kunstnerisk eller musikalsk skaperverket.

  • Patentstyret gi forfattere eksklusive rettigheter til noen bøker de publiserer.