Hva er et pattedyr?

February 21  by Eliza

Et pattedyr som er medlem av mammalia klasse av dyr og innbefatter mange kjente dyr, inkludert mennesker. Det finnes mer enn 5000 arter, hvorav de fleste lever på land, med unntak av noen få arter som delfiner, hvaler og sjøkuer. En pattedyr kan bli gjenkjent av en rekke unike egenskaper, som inkluderer følgende:

  • Pattedyr, som mennesker, har en stiv brystkassen.
  • Kameler er selv-toed hovdyr, som er en type pattedyr, som har blitt brukt som trekkdyr i tørre miljøer for tusenvis av år.
  • Som alle hvaler, humpback utviklet seg fra landlevende pattedyr som er tilpasset livet på sjøen i løpet av mange generasjoner.
  • Flaggermus er de minste pattedyr.
  • Noen pattedyr, slik som sjøkuer, lever i vannet.
  • Små pattedyr som chinchilla blir holdt som kjæledyr.
  • Mange typer vanlige husdyr, inkludert katter og hunder, er pattedyr.
  • Delfiner er blant en liten gruppe av pattedyr som lever i vann.
  • Delfiner er pattedyr som lever i vann.