Hva er et retorisk mønster?

June 12  by Eliza

En retorisk mønster er en teknikk som brukes av en forfatter, eller i noen tilfeller, en høyttaler, for å kommunisere ideer på en bestemt måte. Lesere eller lyttere bruke en forståelse av retoriske mønstre for å prøve å utvikle en nærmere analyse av hva forfatteren eller høyttaler prøver å uttrykke. Disse mønstre er mest vanlig anvendt på tekster eller transkripsjoner av tale, hvor det er mulig å utforske kommunikasjon ved bruk av ulike retoriske ressurser.

En type retorisk mønster er et eksempel. Denne grunnleggende retorisk strategi er en vanlig en. Forfatteren bruker eksempelet for å forklare på en idé som har blitt innført. Generelt blir eksempelvis brukt til å lage tanken klarere ved en praktisk fremstilling av tanken. Eksperter påpeker at plassering av et eksempel på annen retorisk mønster er viktig i å avsløre mer om forfatterens intensjon og hva han eller hun prøver å uttrykke.

Sammenligne og kontrastere er en annen form for retorisk mønster at forfattere kan bruke. Igjen, disse verktøyene gir for en mer avansert presentasjon, enten det er et essay eller en annen form for tekst. Leserne ofte identifisere sammenligne og vurdere uttalelser og analysere dem for mening.

Forfattere kan også bruke årsak og virkning som en slags retorisk mønster. Mange lesere kan forstå årsak og virkning som en vitenskapelig idé, men det er også nyttig i å undersøke retorikk. Andre typer mønstre, i tillegg til å sammenligne og vurdere og årsak og virkning, inkluderer motsetninger, eller positive og negative utsagn som presenteres tett sammen, hvor en forfatter kan presentere ett eller flere argumenter for leseren fra at forfatterens unike synspunkt .

Diverse andre retoriske mønstre også hjelpe leserne identifisere målene og hensikten med forfatteren. Dette kan være svært nyttig i akademisk eller teknisk analyse av en tekst. Leserne ofte fremheve, sirkel, eller understreke de mønstrene som de finner i en tekst for å studere teksten videre og gi en intelligent respons.

Akademiske eksperter ofte forklare at bruk av retoriske mønstre fører til en "meta-nivå" utforskning av en tekst. Spotting retoriske mønstre lar tankene å forstå begreper i en tekst i ulike, og ofte mer effektive måter. Det er derfor denne typen analyse av retorikk er vanlig i akademiske institusjoner.

  • Ulike retoriske mønstre hjelpe leserne identifisere målene og hensikten med forfatteren.
  • En retorisk mønster er hvordan en forfatter kommuniserer ideer.