Hva er et tema setning?

March 20  by Eliza

Et tema setning åpner et avsnitt og stater eller antyder hva kroppen av avsnittet vil diskutere. For å opprettholde klarhet, må topic setninger være konkret og målrettet, noe som gir en klar innføring i analyse eller beskrivelse som følger. Topic setninger kan også brukes som overgangs enheter, bidrar forfatteren flytte fra informasjonen i tidligere avsnitt til en ny eller utvidet punkt. Selv emne setninger ikke er alltid nødvendig, er de ofte brukt i analytisk og kreativ skriving.

Temaet setning fungerer som åpnings uttalelse av et avsnitt. Plassere hovedpoenget i første punktum lar leseren raskt forstå hva kroppen vil dekke i detalj. Bruke emne setning som en fyndig utsagn av kroppen av avsnittet kan også dra nytte forfatteren: I tidsbestemt essay skriving, er en strategi for å skissere emnet setning i hvert avsnitt før du begynner essayet, da dette gjør forfatteren begynne å skrive med en eksisterende plan for orden og flyt av ideer han eller hun vil presentere.

Spesifisitet er viktig for laging av et godt emne setning. En åpning linje som er for bred kan forlate leseren forvirret med hensyn til hvilke spesifikke punkter blir diskutert. For eksempel setningen "Uønskede dyr kan ende opp i ly av mange grunner, men det er få gode løsninger for dem," kan anses for bred, siden det er uklart om avsnittet vil diskutere de mange grunnene til kjæledyr er på krisesentre , eller mangelen på løsninger på problemet. En mer bestemt emne setning, for eksempel "Uønskede dyr ender opp på tilfluktssteder for mange grunner, blant annet sykdom, tap av familiens inntekt, og forsømmelse," bidrar til å sette opp kroppen av ledd ved kort forklarer hva som vil bli diskutert.

I tillegg til å gi spesifisitet, kan topic setninger også tjene som et middel for overgang til en ny uttalelse. Hvis en forfatter ønsker å bruke informasjonen fra den foregående avsnitt for å fremme et poeng, kan han eller hun har en åpning klausul som refererer til relevant materiale. For eksempel ved å bruke det siste eksemplet, kan det neste avsnittet om kjæledyr i tilfluktsrom begynne, "Med så mange grunner til at dyr havner i pund, er det lett å se hvorfor befolkning på lokale krisesentre er et problem." Ved å referere til siste ledd, kan forfatteren deretter bygge på den kunnskapen allerede fått til å legge ut et nytt punkt eller utvide en eksisterende argument.

Ikke alle avsnitt bruke eller kreve emne setninger. Avsnitt som liste trinn eller handlinger, for eksempel i matlaging oppskrifter, trenger ofte ikke trenger et emne setning for klarhet. I kreativ skriving, mange fagfolk eschew denne formen for å skrive helt, vurderer det for formell og restriktiv for en naturlig flyt av ideer. Likevel, de er ofte nødvendig i essays, semesteroppgaver, og andre former for nødvendige skriveøvelser. Generelt, men et emne setning er best brukt når det hjelper avklare ideer eller argumenter for enten forfatteren eller den tiltenkte målgruppen.

  • Temaet setning introduserer ledd og idé.
  • Forfattere bør holde sitt publikum i tankene når du oppretter et emne setning.