Hva er et tilbud Memorandum?

January 3  by Eliza

Tilbyr notater er juridisk bindende dokumenter som brukes til å gi viktig informasjon som er relevant for prosessen med en økonomisk transaksjon. Noen ganger referert til som et prospekt, kan et offer memorandum være nødvendig når tilbyr aksjer til investorer, eller salg av fast eiendom. I enhver situasjon, vil dokumentet inneholde data som er lovpålagt å leveres til investorer, sikre at de har tilstrekkelig informasjon til å foreta en informert beslutning om du gjør kjøpet.

I forhold til å investere i aksjer og andre verdipapirer, et offer memorandum har viktig informasjon om foretaket som utstedte verdipapirene. For eksempel vil et selskap som tilbyr aksjer til allmennheten opprette et dokument som tar for seg omfanget av companyâ € ™ s operasjoner, styring av virksomheten, og årsaken bak tilbudet selv. Dette hjelper investor å få informasjon om, er innholdet av selskapet, er utsiktene for fremtidig vekst og en idé om hva slags avkastning du kan forvente fra verdipapirer hvis de er kjøpt.

Bruken av et offer memorandum i eiendomsmegling sirkler er mindre vanlig, men fortsatt ansett som viktig i avtaler hvor ideen er å investere i eiendom med et øye for å gjøre en fortjeneste. Med dette programmet, vil tilbudet memorandum ta opp slike saker som egenkapitalen som ligger i eiendommen, allmenntilstand, eventuelle utestående heftelser, og potensialet for eiendommen til å øke i verdi over tid. En emisjon memorandum kan hjelpe investorer som ønsker å kjøpe lavt, investere et lite beløp i å forbedre eiendommen, og deretter selge med fortjeneste vurdere potensialet for å tjene penger i venture, basert på plassering og andre relevante faktorer.

Ulike typer investeringsfond gjøre bruk av denne type juridisk dokument. Det finnes eksempler på hedge fond som tilbyr notater samt konfidensiell tilbud og private equity tilbyr notater. Mens opplysningene kan avvike noe basert på gjeldende lover og forskrifter, vil bare om noen type fond tilbudsdokumentet inkludere risikoen forbundet med transaksjonen samt detaljert informasjon om vilkår og betingelser som vil styrer kjøp av investeringen.

I noen land er det investorer som mottar memorandum pålagt å sende inn det som er kjent som en abonnementsavtale. Dette dokumentet formelt etablerer interesse av investor i emisjonen, og fungerer som et middel til kvalifiseringen som faktisk har tilgang til den informasjonen som finnes i tilbudet memo. Når avtalen er på plass, er det mulig å få en kopi av tilbudet notat som er arkivert med verdipapirer regulatorer eller andre autorisert personell.

  • Tilbyr notater er juridisk bindende dokumenter som brukes til å gi viktig informasjon som er relevant for prosessen med en økonomisk transaksjon.