Hva er et tillitsforhold Bond?

May 9  by Eliza

En tillitsforhold obligasjon er et rettslig bånd som garanterer at en rettsoppnevnt tillitsforhold, en fullbyrder eller verge, utfører alle oppgaver. Det kreves av retten for å beskytte den personen for hvem tillitsforhold opptrer, for eksempel en menighet eller ugyldig. En fiduciaryâ € ™ s ansvar kan variere fra å lede en eiendom til å gi økonomiske råd. En tillitsforhold obligasjon er også kjent som en skifterett obligasjon og kan være en av mange typer: vergemål obligasjoner, konservator obligasjoner, administrator obligasjoner, mottaker obligasjoner, fullbyrder obligasjoner, og bobestyrer obligasjoner

Søknaden om tillitsforhold obligasjon er ferdig for staten der tillitsforhold er å utføre sine plikter. Tillitsforhold, som en del av programmet, går med på å betale beløpet av obligasjonslånet kjøpt i tilfelle hun ikke klarer å fullt utføre sine plikter. Når søknaden er sendt inn til retten, fullfører dommeren nødvendige seksjoner etter gjennomgang av programmet. Hvis over 18 år, kan en person som har et tillitsforhold skuespill for ham har det tillitsforhold bindingen kravet opphevet gjennom en waiver program.

The Employment Retirement Income Security Act (ERISA), vedtatt av kongressen i 1974, krever at alle som passerer økonomisk rådgivning eller ansvarlig for avgang midler anses som et tillitsforhold. Loven krever også troskap obligasjoner og tillitsforhold ansvarsforsikring. Den tidligere, tjener en hensikt lik som et tillitsforhold obligasjon, tjener til å beskytte økonomisk ressurs tillitsforhold forvalter. Sistnevnte beskytter tillitsforhold i saker om feilinformasjon, mangler og feil fra hans side mens gjennomføre sine plikter.

Hvorvidt man er et tillitsforhold bestemmes av hvor mye kontroll eller skjønn hun holder over økonomisk ressurs i spørsmålet. Forvaltere er underlagt høye standarder for oppførsel fordi de opptrer på vegne av andre. Dersom tillitsforhold skulle ønske å ta permisjon fra hennes ansvar, må hun sørge for at en annen tillitsforhold er i stand til å ta over hennes plikter. I det hele tatt, forvaltere og tillitsforhold bindingen tjene til å sikre at økonomiske oppgaver blir utført på riktig måte.